Agenda ALV De Windvogel 26 juni 2021

Datum            : zaterdag, 26 juni 2021, 11:00 uur

Plaats             : achter uw eigen PC, laptop, tablet of smartphone

Meld je hier aan voor de komende ALV.

De stukken voor de vergadering zullen vanaf 16 juni te vinden zijn via links in deze agenda.

Agenda ALV 26 juni 2021

 1. Vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken:
 3. Notulen ALV 10 oktober 2020
 4. Jaarverslag en jaarrekening 2020 en bestuursvoorstellen
  4.1 Toelichting Jaarrekening 2020 – Penningmeester geeft een toelichting
  4.2 Reactie Financiële Advies Commissie op de Jaarrekening – Décharge Bestuur
  4.3 Voorstellen inzake: Bestemming saldo, Rente 2020 en Aflossingen
  4.4 Samenstelling Bestuur
  herbenoeming bestuurslid Laetitia Ouillet
  benoeming drie bestuursleden
  benoeming van FAC-leden
 5. Financieel plan 2020
  5.1 Informatiememorandum (Lees ook de bijlages) en ondernemingsplan 2021
 6. Strategie en projecten: interview Laetitia Ouillet en strategienotitie
 7. Rondvraag

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën