Oeverwind Vlaardingen

In Vlaardingen werken we aan windenergie van en voor alle inwoners van Vlaardingen en omgeving. Het Vlaardings Energie Collectief (VEC) wil twee windmolens laten bouwen in het Oeverbos, die 100% schone energie leveren voor en door Vlaardingers. De Windvogel helpt in de ontwikkeling en onze coöperatie krijgt een aandeel in het eigendom en bestuur.

Het Vlaardings Energiecollectief

Coöperatie Vlaardings Energiecollectief (VEC) is een lokaal energiecollectief met projecten voor zonne- en windenergie. Het VEC regelt bijvoorbeeld een collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Dat ontzorgt mensen die zonnepanelen willen en levert hen ook nog eens financieel voordeel op. Daarnaast bereidt het VEC een aantal zonprojecten op publieke daken voor.

Ook nieuwe windmolens bouwen

De gemeente Vlaardingen wil klimaatneutraal worden. Windenergie kan daar een grote bijdrage aan leveren. De twee windmolens kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente door bijna 19.000 MWh stroom per jaar te produceren, goed voor circa 6000 huishoudens ofwel 20% van de Vlaardingers. De gemeente Vlaardingen heeft een beleidskader windenergie vastgesteld om de ontwikkeling mogelijk te maken. Naast windenergie zet de gemeente vol in op energiebesparing en andere vormen van duurzame opwek.

Gemeente Vlaardingen ziet rol voor burgercoöperatie

Via het beleid van de gemeente Vlaardingen is het sinds kort makkelijker gemaakt dat de opbrengsten van windenergie via een coöperatie voor de Vlaardingers beschikbaar komen. Door de gemeente Vlaardingen is een beleidskader windenergie vastgesteld op 26 januari 2017. Het College hecht sterk aan betrokkenheid van burgers en lokale bedrijven bij de realisatie van de windprojecten. Het VEC is daar vooralsnog het meest aangewezen platform voor. In het beleid van de gemeente zijn ook locaties voor windmolens opgenomen. De VEC ziet kansen in het Oeverbos, waar ook een bijdrage aan natuurontwikkeling geleverd kan worden.

Waarom het Oeverbos?

De provincie Zuid-Holland heeft in 2017 in Vlaardingen zeven gebieden onderzocht op geschiktheid voor windmolens. Dat waren plekken in de Rivierzone, het Oeverbos en langs de A20 en de Broekpolder. De gemeente, bewoners en bedrijven hebben op dit onderzoek gereageerd en vrijwel allemaal aangegeven windmolens langs de A20/Broekpolder onaanvaardbaar te vinden, vooral vanwege de ligging midden in de stad bij woonwijken én vanwege de ligging bij natuur- en recreatiegebied Broekpolder. Uiteindelijk is in Vlaardingen voor 7 windmolens een geschikte plek gevonden: deze plekken liggen allemaal in de Rivierzone en in het Oeverbos.

Wat doen we met de opbrengsten?

In het Oeverbos kun je even lekker uitwaaien. Een wandeling maken met de hond of een picknick met je vrienden. Een plek om te ontspannen in het groen. Dat willen we zo houden en nog mooier maken. Daarom draagt VEC bij aan de natuurontwikkeling in het Oeverbos via Natuurwind. Natuurwind is een nieuw concept in windenergie waarbij energiecoöperaties en Staatsbosbeheer gaan samenwerken. Doordat Staatsbosbeheer de grond beschikbaar stelt voor windmolens, geven de coöperaties een deel van de opbrengsten aan het natuurgebied.

Samenwerking met De Windvogel

Het realiseren van een windmolen vergt veel tijd, vanwege de verschillende belanghebbenden en de onderzoeken die moeten plaatsvinden voor de bouw. Het VEC werkt er hard aan om komende jaren zelf windmolens te kunnen bouwen. De Windvogel is hierin een samenwerkingspartner vanwege de ervaring die zij al hebben met windenergieprojecten voor en door burgers.

Lokale werving van leden

Het VEC zal nieuwe leden werven voor Vlaardingse collectief die interesse hebben om te participeren in windenergie. Het VEC wil inwoners van Vlaardingen informeren over het voordeel van zonne- en windenergie en over de voordelen die lidmaatschap van het VEC met zich meebrengen.

Procedure burgerwindmolens

Het Vlaardings Energiecollectief wil twee windmolens laten bouwen in het Oeverbos die 100% schone energie gaan leveren. De molens komen in lijn te staan met de bestaande twee windmolens. Daar hebben wij een vergunning aangevraagd bij de gemeente. De vergunning is onherroepelijk. De plannen zijn online in te zien via Overheid.nl.

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Lees dan eens op uw gemak veelgestelde vragen over Oeverwind, of mail ons via info@windvogel.nl.

Visualisatie twee burgerwindmolens in het Oeverbos, vanaf Zuidbuurt.
Visualisatie twee burgerwindmolens in het Oeverbos, vanaf Zuidbuurt.

Nieuws

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.