Duurzame buurtprojecten

Na een paar jaar draaien gaat een windmolen als het goed is meer geld opleveren dan hij kost. Dit geldt ook voor zonnevelden. Hoeveel dat is hangt af van de situatie en van de businesscase. Bijvoorbeeld hoe hard het waait maar ook hoeveel kosten zijn die betaald moeten worden (denk aan onderhoud, verzekering, aflossing). Nadat ook de rentes op de participaties zijn uitbetaald, blijft er nog winst over. Met deze overwinst wil de coöperatie bijdragen aan de omgeving waar de windmolens of zonnevelden staan. Omwonenden kunnen duurzame projecten aandragen, waarover de Algemene Ledenvergadering beslist. Het bestuur draagt deze projecten voor.

Jouw buurtproject ook hier?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.