Nieuwe projecten

Samenwerking met lokale energiecoöperaties

Behalve dat we zelf windmolens bouwen, adviseert, ondersteunt en werkt De Windvogel ook samen met lokale coöperaties of energie-initiatieven om windmolens voor hun gemeenschap te realiseren. We bieden strategische, technische en financiële ondersteuning, maar ook hulp bij het betrekken van de omgeving. De lokale coöperatie moet dan aangesloten zijn bij REScoopNL, het samenwerkingsverband van (wind)coöperaties in Nederland. Beginnende burgercoöperaties kunnen zich daar aanmelden om gebruik te maken van de aanwezige kennis en kapitaal van al langer bestaande coöperaties, zoals De Windvogel, Kennemerwind en Meerwind.

De burgercoöperaties en -groepen waar we momenteel mee samenwerken zijn:

In het verleden hebben we o.a. samengewerkt met:

Deelname in windparken

De Windvogel kan ook de participatie van burgers organiseren in grote windparken. Hierdoor hebben omwonenden lokaal profijt van de komst het windpark. Zij kunnen financieel participeren en met de opbrengsten kunnen we buurtprojecten opzetten. Voorbeelden zijn Windpark Zeewolde en Windpark Drentse Monden en Oostermoer.

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.