DiemerWind

In 2030 wil de gemeente Diemen bijna vier keer zoveel duurzame energie opwekken als nu. De Windvogel heeft samen met de lokale coöperatie het initiatief genomen om minimaal drie coöperatieve windmolens te bouwen in het Diemerbos. Maar kan dat? Dat onderzoekt de gemeente Diemen momenteel: is er noodzaak, zijn er mogelijkheden en bestaat er lokaal draagvlak voor windmolens in Diemen?

Op verkenning

In najaar 2020 gaat de gemeente Diemen samen met de inwoners en de omwonenden verkennen welke zoekgebieden geschikt zijn voor windenergie. Het Diemerbos is als mogelijke locatie opgenomen in het coalitieakkoord, dus daar zal de focus van de verkenning komen te liggen. Dit traject, waarin de gemeente het voortouw neemt, loopt tot zomer 2021. Dan wordt een eerste voorstel voor duurzame opwekking in Diemen voorgelegd aan de gemeenteraad.

DiemerWind

De lokale coöperatie DiemerWind is opgericht in juni 2020. De coöperatie is goed ingebed in het maatschappelijk middenveld van Diemen en werkt samen met Daarom Duurzaam Diemen en Diemer Ecostroom. De coöperatie start in het najaar van 2020 met gesprekken met belanghebbenden en met ledenwerving. Woon je in Diemen of omgeving? Dan is het zeker interessant om lid te worden!

 

Lid worden?

DiemerWind richt zich specifiek op Diemen en iedereen die in de buurt woont of werkt. De coöperatie ontwikkelt initiatieven om duurzame energie op te wekken, geeft voorlichting en stimuleert inwoners van en rondom Diemen om zelf meer duurzame energie op te wekken. Met de opbrengsten wil DiemerWind de natuur versterken en sociale, duurzame projecten oppakken: twee vliegen in één klap.

De coöperatie doet dit onder het motto:

“Met elkaar maken we de energietransitie, wekken we energie op uit duurzame bronnen en besparen we energie.”

DiemerWind wil een of meer windturbines of andere vormen van duurzame energieopwekking exploiteren. De coöperatie zorgt ervoor dat de windturbines voor ten minste 50% lokaal eigendom worden, dus van de inwoners en omwonenden van Diemen. Het Klimaatakkoord noemt dit percentage als een streven voor energiecoöperaties. DiemerWind doet het gewoon.

De Windvogel werkt sinds november 2020 met DiemerWind samen aan de ontwikkeling van coöperatieve windenergie.

 

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.