DiemerWind en De Windvogel blij met nieuwe ontwikkelingen windenergie gemeente Diemen

Het college van de gemeente Diemen heeft besloten om vier windzoekgebieden voor te leggen aan de gemeenteraad. Lokale coöperatie DiemerWind en De Windvogel juichen dit voorstel toe. In onze zienswijze geven we een aantal aandachtspunten mee om in het vervolgproces op te pakken.

De Windvogel en DiemerWind zijn blij met deze nieuwe stap in de ontwikkeling van windenergie in de gemeente Diemen. De milieueffectrapportage die de gemeente heeft laten uitvoeren, ziet er grondig uit: alle milieueffecten zijn in meer of mindere mate onderzocht.

Windzoekgebieden

DiemerWind en De Windvogel zijn voorstander van het voorstel van het college om alle vier de windzoekgebieden voor te leggen aan de raad, om nader te onderzoeken met een projectMER. Het idee is om op die manier te komen tot een zo optimaal mogelijk ingerichte opstelling met zo min mogelijk hinder en zoveel mogelijk profijt voor de omgeving.

Vier windmolens

De twee coöperaties zien dat een windpark met vier windmolens voor een zeer beperkt aantal mensen extra geluidhinder oplevert ten opzichte van twee windmolens, maar wel veel meer stroom oplevert. 

Zienswijze

In de zienswijze die DiemerWind en De Windvogel hebben ingediend, geven de twee coöperaties een aantal aandachtspunten mee ter overweging om aan de PlanMER toe te voegen, dan wel om in het ProjectMER proces op te pakken.

Posted in ,

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën