Wind4U: Windenergie langs de A28 en de Vlasakkers

Zes energiecoöperaties, waaronder De Windvogel, slaan de handen ineen om voor 40 tot 50 duizend huishoudens elektriciteit op te wekken (ongeveer 150 GWh). Het gaat om twee windparken met meerdere windmolens rond de A28 in de regio Amersfoort/ Soest/Leusden.

Doel is om voor 40 tot 50 duizend huishoudens elektriciteit op te wekken. Dat is ongeveer evenveel als alle huishoudens in Leusden en Soest bij elkaar opgeteld.

De locaties zijn aangewezen door Rijkswaterstraat en in overeenstemming met omliggende gemeenten onderzocht. De zes coöperaties willen onder de naam Wind4U de duurzame energie toegankelijk maken voor iedereen die woont in de gemeenten Amersfoort, Soest, Zeist, Woudenberg, Leusden, Woudenberg, Baarn, Eemnes en Bunschoten.

Mark Goedkoop, voorzitter Windkracht Eemland: “Met deze samenwerking van zes coöperaties creëren wij een enorm lokaal draagvlak. Opgeteld hebben de coöperaties honderden leden. Mensen die allemaal gemotiveerd zijn om samen hun eigen duurzame energie op te wekken.”

Lokaal eigendom

Het doel is om een zo groot mogelijk deel lokaal eigendom te realiseren, liefst 100%. Daarmee krijgen inwoners lokaal zeggenschap over de precieze invulling van de windparken, en komen de opbrengsten ten goede aan de lokale gemeenschap en de natuur. Ook is er op deze manier eigenaarschap over de stroom. Deelname staat open voor iedereen die woont in de regio, ongeacht hoeveel geld deelnemers investeren.

OER

De locaties worden beschikbaar gesteld door het programma Energie Opwekking op Rijksgronden, afgekort OER. Op 13 mei is een vrij gedetailleerd vooronderzoek van deze locaties gepubliceerd. Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat het mogelijk is om een flinke hoeveelheid energie op te wekken binnen de wettelijke kaders en met beperkte overlast voor de omwonenden. Het onderzoek naar de effecten op de natuur loopt nog.

Zes coöperaties

De zes coöperaties gaan  een samenwerkingsovereenkomst aan en projectteams en een stuurgroep opstarten. De deelnemende coöperaties zijn:

  1. De Windvogel, een landelijke coöperatie die al vanaf 1988 windmolens bouwt en exploiteert samen met andere coöperaties
  2. Soesterwijkwiek: Samen Energie Amersfoort: een Amersfoortse energiecoöperatie met het project Soesterwijkwiek dat staat voor 100% lokaal eigendom van 2 windmolens
  3. Soester Energie: een energiecoöperatie voor en door Soesters met mooie projecten op het gebied van zon, warmte en elektrische auto’s
  4. Duurzame Energie Coöperatie Zeist: de coöperatie in Zeist met zonnestroomprojecten
  5. Zon op Woudenberg: met zonnestroom en zonnedaken uit Woudenberg
  6. Windkracht Eemland: een regio coöperatie voor de hele regio Eemland met als doel windmolens voor de regio te realiseren

Mark Goedkoop: “Zo hebben we voor elk wat wils: inwoners die geïnteresseerd zijn kunnen lid worden van de coöperatie in hun eigen gemeente, van de regio coöperatie, of van de landelijke coöperatie. Je kunt dan al direct in zon of wind investeren bij een coöperatie naar keuze. Ook kunnen mensen ons een handje helpen actief worden voor ons project.”

Effecten

De coöperaties begrijpen dat er ook zorgen bestaan over de effecten van windturbines.  Juist daarom willen zij het heft in eigen handen houden. Alleen dan is het mogelijk om zelf lokaal te bepalen wat het beste is voor de regio. Allereerst komt er een uitgebreid omgevingsproces over het ontwerp van de windparken.

De topprioriteit ligt nu bij het werven van leden en bekendmaken van ons initiatief. Elk lid dat zich aanmeldt heeft direct stemrecht en dus invloed op de besluiten. Lid worden kan al voor een tientje of iets meer, afhankelijk van de coöperatie. Op termijn kunnen mensen die dat willen ook participaties kopen voor de financiering van de aan te kopen windturbines. Vooralsnog ligt de focus op het onderzoeken van de mogelijkheden en het indienen van een goed voorstel op basis van de uitnodiging van het OER project.

Rapport

Het rapport van het OER project is te vinden op: https://www.energieoprijksgrond.nl/nieuws/2723450.aspx?t=Eerste-resultaten-onderzoeken-mogelijke-locaties-windturbines-langs-de-A28

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën