Agenda ALV 24 juni 2023

Graag nodigen wij onze leden uit voor onze Algemene leden vergadering. Aanmelden kan met dit formulier.

Datum            : zaterdag 24 juni 2023 van 11:00 – 12:30 uur met aansluitend een lunch.

Plaats             : ‘The Green House’ restaurant aan de Croeselaan 16, 3521 CA Utrecht

De stukken voor de vergadering staan in de links hieronder.

Agenda ALV 24 juni 2023

 1. Vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ALV 15 oktober 2022
 4. Jaarverslag en jaarrekening 2022
  4.1 Jaarverslag en toelichting Jaarrekening 2022. Dit verslag is vrijdag 16 juni met de accountant besproken. Zijn beoordelingsverklaring staat hier.
  4.2 Reactie van de Financiële Advies Commissie op de Jaarrekening,
  Mondeling of schriftelijk verslag FAC
  Décharge van het Bestuur

  4.3 Bestuursvoorstellen
  A. Bestemming saldo
  B. Rente 2022
  C. Aflossingen en terugbetaalruimte

  4.4 Wijziging bestuurssamenstelling en benoeming leden FAC
 5. Financieel Plan
  5.1 Informatie memorandum en ondernemingsplan 2023
 6. Projecten en Strategie
  6.1 Windprojecten
  6.2 Zonprojecten
 7. Rondvraag

Frank Schoenmakers

Laat een reactie achter

Categorieën