Bodegraven-Reeuwijk

In het Groene Hart speelt momenteel de vraag of er plek is voor windenergie en grootschalige zon. Deze discussie is niet van gisteren; eens in de zoveel tijd laait hij weer op en nu is dat naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Zuid Holland. Daarin staat dat windenergie in het Groene Hart niet de voorkeur heeft.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in samenspraak met de inwoners locaties voor zonnevelden en windmolens uitgezocht. De gemeenteraad heeft uitgangspunten geformuleerd. Een van de uitgangspunten is een cooperatieve aanpak. De Windvogel en de lokale cooperatie Bodegraven-Reeuwijk slaan de handen ineen om samen lokale duurzame energie op te wekken voor de eigen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Onze historie in Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk is de bakermat van onze vereniging. Onze eerste windturbine, ‘De Windvogel’, stond in deze gemeente. Veel van de leden van het eerste uur wonen dan ook in deze regio. De windwerkgroep Bodegraven-Reeuwijk maakte zich hard voor vervanging van de oude windturbine ‘De Windvogel’ in die 25 jaar in Bodegraven heeft gedraaid voor De Windvogel. Anno 2017 wil de gemeente meer dan alleen de oude windmolen vervangen: we gaan samen op zoek naar locaties voor grootschalige energieopwekking.

Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk

Uit de actieve groep inwoners en leden van De Windvogel, is een nieuwe lokale cooperatie opgericht. De energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk zet zich in voor lokale duurzame energie opwekking in hun gemeente. De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk maakt het mogelijk voor inwoners om lid te worden, te investeren in windmolens en zonnevelden en om de lokale stroom af te nemen. Met de opbrengsten steunen zij maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen. De Windvogel werkt samen met deze lokale cooperatie om hen in de ontwikkeling van windmolens en zonnevelden te steunen. Wilt u meedoen aan deze groep of bestuurslid worden, neem dan contact op met voorzitter Jan Bouwens, jj.bouwens@ec-br.nl, 06-839 98 239.

Nieuws

Windturbine De Windvogel afgebroken in 2016

In 2016 is de windturbine De Windvogel aan de Goudseweg na 22 jaar te hebben gefunctioneerd wegens mastbreuk ontmanteld. Het bleek niet meer rendabel om de molen te reviseren. En dat terwijl de behoefte aan duurzame energie steeds groter wordt. Onze gemeente streeft ernaar om in 2035 klimaatneutraal te zijn en ook de centrale overheid moedigt de burger aan om in het licht van het onlangs gesloten klimaatakkoord zelf initiatieven te ondernemen om de gestelde doelen te helpen realiseren.

Bent u voor windenergie? U bent niet de enige!

Om draagvlak voor ons plan te krijgen hadden wij een petitie.
De petitie met meer dan 500 handtekeningen is aan het college van B & W van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aangeboden op 27 mei 2016.

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.