De coöperatie

Wie we zijn

De Windvogel is een landelijke burgercoöperatie met 3600 leden voor en door burgers met als missie: meer wind en zon voor iedereen. Op dit moment hebben we drie windturbines, drie zonnedaken en drie deelnames in windprojecten in onze portefeuille.

Onze leden participeren in al onze projecten. Zo kunnen wij op hun verzoek snel en effectief lokale energiecoöperaties ondersteunen met onze kennis en kapitaal. Je hoeft dus niet naast een gepland wind- of zonnepark te wonen om lid van De Windvogel te kunnen worden.

De Windvogel is opgericht in 1991 en telt momenteel meer dan 3600 leden. Meer weten? We vertellen je graag uitgebreider wat wij doen én waarom wij jouw hulp daarbij nodig hebben! Doe je mee?

Opendag10web

Waarom kiezen wij voor windenergie?

De Windvogel is een coöperatie van burgers met als doel samen de productie van duurzame energie in Nederland te bevorderen. Wij ontwikkelen, plaatsen en exploiteren zelf onze windturbines en zonnevelden.

  • Wind op land is momenteel de meest rendabele vorm van duurzame energie en levert veel schone energie zonder CO2 uitstoot op. Een windmolen is binnen een paar jaar terugverdiend. Energetisch is een windmolen al in 3 tot 6 maanden terugverdiend
  • Waar mogelijk combineren we windmolens met zonnevelden om zo het net optimaal te benutten en jaarrond energie te leveren
  • Onze windmolens zijn voor en door burgers gebouwd, en ontstaan als initiatief uit de samenleving. Burgers hebben direct eigendom en zeggenschap over de eigen geproduceerde energie
  • De opbrengsten willen we duurzaam en sociaal inzetten in de omgeving via buurtprojecten. De windmolens zijn een vliegwiel voor verdere lokale duurzame ontwikkeling

Beperkte aansprakelijkheid

De leden zijn beperkt aansprakelijk mocht de coöperatie in financiële nood komen: de letters B.A. achter Coöperatieve Vereniging staan voor de beperkte aansprakelijkheid van de leden tot een maximum van het eenmalige inleggeld van € 50.

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.