De coöperatie

Wie we zijn

De Windvogel is een coöperatieve vereniging van burgers die samen duurzame energie produceren. Onze coöperatie staat voor meer duurzame energie én voor duurzame buurtprojecten. De burgercoöperatie bezit vier windturbines, drie zonnedaken en twee deelnames in grote windparken. Daarmee maken we het mogelijk dat burgers kunnen participeren en profijt hebben van lokale duurzame energie.

DSC_0113

De Windvogel telt momenteel meer dan 3400 leden. De coöperatie bestaat al sinds 1991. Lees hier meer over de historie.

Onze doelen en ambities

 

De Windvogel is een coöperatie van burgers met als doel samen de productie van duurzame energie in Nederland te bevorderen. Wij ontwikkelen, plaatsen en exploiteren zelf onze windturbines en zonnevelden.

 • Wind op land is momenteel de meest rendabele vorm van duurzame energie en levert veel schone energie zonder CO2 uitstoot op. Een windmolen is binnen een paar jaar terugverdiend. Energetisch is een windmolen al in 3 tot 6 maanden terugverdiend
 • Waar mogelijk combineren we windmolens met zonnevelden om zo het net optimaal te benutten en jaarrond energie te leveren
 • Onze windmolens zijn voor en door burgers gebouwd, en ontstaan als initiatief uit de samenleving. Burgers hebben direct eigendom en zeggenschap over de eigen geproduceerde energie
 • De opbrengsten willen we duurzaam en sociaal inzetten in de omgeving via buurtprojecten. De windmolens zijn een vliegwiel voor verdere lokale duurzame ontwikkeling

Burgercooperatie

Een burgercoöperatie is een reeds lang bestaand en beproefd systeem, vanouds bekend in de land- en tuinbouw, om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Bij een coöperatieve vereniging zijn de leden eigenaren van de coöperatie en daardoor direct betrokken bij het beleid. Zij houden toezicht en zij beslissen mee over de investeringen door middel van de Algemene Ledenvergadering. Alle jaarstukken zijn hier in te bekijken.

Dit zijn de 7 coöperatieve principes waarop onze vereniging gebouwd is:

 1. Open en vrijwillig lidmaatschap
 2. Democratische controle door de leden
 3. Economische participatie van de leden
 4. Autonomie en onafhankelijkheid
 5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
 6. Samenwerking tussen coöperaties
 7. Betrokkenheid van de gemeenschap

Burgerparticipatie en zeggenschap

Via de coöperatie zijn burgers direct betrokken bij de bedrijfsvoering en bij het doel van onze coöperatie: duurzame energie produceren. Elk lid heeft evenveel in te brengen. Ieder lid kan actief worden in het bestuur, in een werkgroep of zijn stem uitbrengen op de Algemene Ledenvergadering. Lokale werkgroepen van burgers bepalen gezamenlijk de koers van een windenergie-project. Zo kunnen burgers invloed hebben op de locatie en omvang van een windpark of zonneveld, maar ook op de financiële winst die een project oplevert.

Beperkte aansprakelijkheid

De leden zijn beperkt aansprakelijk mocht de coöperatie in financiële nood komen: de letters B.A. achter Coöperatieve Vereniging staan voor de beperkte aansprakelijkheid van de leden tot een maximum van het eenmalige inleggeld van € 50.

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.