Lid worden

Iedereen kan lid worden van De Windvogel. Coöperatie De Windvogel heeft 3600 leden door het hele land. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst door windmolens en zonnevelden te ontwikkelen samen met de omgeving. We werken samen met lokale energiecoöperaties, gemeenten en bewonersgroepen. Lees hier wat we doen en hoe we dit doen.

Voor eenmalig €50 ben je lid en als het ware mede-eigenaar van drie windturbines, drie zonnedaken en onze deelname in windparken. Deze zijn gebouwd met participaties van leden waarover jaarlijks rente wordt uitgekeerd.

Word ook lid en krijg zo de mogelijkheid om ook financieel te participeren.

Om lid te worden vragen wij een éénmalig entreebedrag van €50. Maak dat over op bankrekeningnummer NL87 INGB 0000 3701 58 t.n.v. De Windvogel en vul onderstaand aanmeldformulier in.

Als lid kun je

Bijdragen aan de verduurzaming van Nederland

Participeren in alle projecten van de coöperatie zodra de participatierondes open zijn (we houden je op de hoogte)

Jaarlijkse rente ontvangen over je participatie. De rente wordt door de Leden (via ALV) vastgesteld. De verwachte rente is tussen 2 en 5%. Verwacht wordt dat deze vanaf 2022 5% zal zijn

Deelnemen aan alle activiteiten, het bestuur of zelf een windmolen helpen ontwikkelen. De Windvogel werkt ook samen met lokale initiatieven om windmolens door en voor bewoners te realiseren

Meepraten en -beslissen in de algemene ledenvergaderingen (ALV) die minimaal een keer per jaar wordt gehouden; je hebt inspraak in het beleid van de coöperatie

Duurzame buurtprojecten ontwikkelen: Met de overwinst financieren we duurzame projecten voor en door de omgeving rondom windmolens en zonneparken. Voorbeelden zijn Natuurwind en Glasvezel.

Statuten

De voorwaarden voor het lidmaatschap van de Coöperatie De Windvogel zijn vastgelegd in de Statuten d.d. 14 juli 2015.

Beperkte aansprakelijkheid

De letters B.A. staan voor de beperkte aansprakelijkheid van de leden tot het maximum van het eenmalige inleggeld van € 50.

Ledenportaal

Alle leden van De Windvogel kunnen hun gegevens inzien op Mijn Windvogel, het persoonlijke ledenportaal. Daar is ook de mogelijkheid om participaties uit te wisselen met andere op het prikbord.

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.