Windpark Zeewolde

Opschalingsproject Windpark Zeewolde

Logo Windpark Zeewolde

Windpark Zeewolde is het grootste community windpark ter wereld. Boeren en burgers zorgen samen ervoor dat de 220 solitaire molens die momenteel in het gebied staan, vervangen worden door 83 grote molens in lijnopstellingen. Vanaf 2022 levert Windpark Zeewolde schone energie voor zo’n 280.000 huishoudens; 2,5 keer meer dan er met de huidige molens wordt opgewekt. De nieuwe windmolens zijn hoger en wekken per stuk veel meer stroom op dan de bestaande windmolens.

20170801-Windpark-Zeewolde-website_klein2

Grootste community windpark

Bijzonder aan dit project: het nieuwe windpark is eigendom van meer dan 200 boeren, bewoners en ondernemers uit het buitengebied van Zeewolde. Meer dan 90% van de boeren, bewoners en ondernemers in het gebied is aandeelhouder. Zij hebben zich verenigd in de Windvereniging Zeewolde om als initiatiefnemers samen te werken aan de ontwikkeling van het windpark.

Aandeel De Windvogel

Onze windturbine De Appelvogel komt in aanmerking voor deze sanering en opschaling.

De Windvogel heeft een aandeel van € 100.000 in de BV. In totaal worden er 38.500 certificaten uitgegeven en maximaal 295 certificaten zijn van De Windvogel. Wij hebben dus iets minder dan 0,76% van het totale windpark. Daarnaast heeft De Windvogel ruim € 557.000 als lening verstrekt.

Planning

Windpark Zeewolde is druk bezig met de bouw. Onze Appelvogel staat er nu nog maar in 2023 wordt hij afgebroken en vervangen. Alle contracten zijn gesloten die nodig zijn om het windpark te realiseren. Lees de actuele stand van zaken over dit windpark op de website van Windpark Zeewolde.

de-nieuwe-molenaars

De Nieuwe Molenaars

Naast de leden van De Windvogel, agrarisch ondernemers en turbine-eigenaren uit het gebied krijgen ook bewoners uit Zeewolde, Almere en omstreken de kans om via burgerwindcoöperatie De Nieuwe Molenaars in het windpark te investeren.

Met de aankoop van één kleine windmolen in Zeewolde in 2016 werden ook zeven samenwerkende burgercoöperaties deelnemende partij bij de ontwikkeling. Zij verwierven hiermee aandelen in het nieuwe windpark en zeggenschap over het proces. De nieuwe energiecoöperatie De Nieuwe Molenaars uit Almere en Zeewolde heeft de aandelen overgenomen.

Voor meer informatie over De Nieuwe Molenaars, zie: www.denieuwemolenaars.nl.

Nieuws

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.