Opschalingsonderzoek gemeente Ouder-Amstel

Nieuwe kansen voor Amstelvogel en twee nieuwe windmolens?

De Amstelvogel ligt in een aangewezen zoekgebied voor windmolens in de gemeente Ouder-Amstel. De windmolen is nu bijna 15 jaar oud en aan vervanging toe. Daarom onderzoekt De Windvogel of en hoe dat kan. Wij onderzoeken of opschaling mogelijk is zonder te veel schade voor de natuur en met de restricties vanuit Schiphol voor het luchtruim.

De gemeenteraad heeft het gebied rondom de A9/A2 aangewezen als zoekgebied voor windmolens. Dit betekent niet dat hier windmolens komen, dit betekent alleen dat er in dit gebied onderzocht wordt of het mogelijk is om windmolens te plaatsen.

Opschaling

De laatste ontwikkeling is dat De Windvogel de mogelijkheden onderzoekt om de Amstelvogel te vervangen door een ander model windmolen en daarnaast maximaal twee windmolens, ten zuiden van de A9 te plaatsen.

Hoewel de Amstelvogel nog een paar jaar mee kan, zou een nieuwe windmolen veel meer energie opwekken. De techniek is flink vooruit gegaan de afgelopen jaren. Het is ook makkelijker om een nieuwe windmolens stil te zetten, als er bijvoorbeeld overlast ontstaat voor omwonenden.

Natuureffectrapportage

De Windvogel heeft Bureau Waardenburg de onderzoeksopdracht gegeven om de natuurbeschermingseffecten per windmolen in kaart te brengen. Waardenburg is een ecologisch en onafhankelijk adviesbureau dat is gespecialiseerd in het opstellen van natuureffectrapportages. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen van De Windvogel en worden steeds bijgepraat en betrokken als er nieuws is.

Nieuws

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.