Gemeente Ouder Amstel kiest voor nader natuuronderzoek

De gemeente Ouder Amstel wilt eerst nader onderzoek doen naar de natuurimpact en de ruimtelijke samenhang, voordat het plan voor windturbines verder wordt ontwikkeld.

Het aangewezen zoekgebied ligt bij de gemeentelijke grenzen van Amsterdam en Ronde Venen en naast een zoekgebied in Amsterdam Zuid Oost. De Windvogel erkent dat de ruimtelijke samenhang belangrijk is bij de ontwikkeling van windparken. Inge Verhoef: “Onze inzet is om het gesprek op gang te krijgen voor een optimale inpassing. Daarnaast hebben we hier te maken met een prachtig weidevogel gebied. We zullen nauwkeurig moeten onderzoeken of windmolens verstorend werken en of het misschien wel mogelijk is om ze dicht langs de snelweg A2 te bouwen. Daar komt al veel geluid vanaf waardoor weidevogels wat afstand houden. ”

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën