Leden van coöperatie De Windvogel kunnen financieel participeren en zo profijt hebben van de windmolens en zonnevelden. Participeren kan al vanaf € 50. Een participatie is een lening aan De Windvogel die wij investeren in al onze windmolens en zonnevelden. Je participeert in De Windvogel als geheel, waardoor je een aantal duurzame energieprojecten tegelijk steunt en de coöperatie de risico's spreidt.

Participatie 2021 - al 110% opgehaald, maar we gaan nog even door!!!

De Participatieronde 2021 is in juni geopend voor een bedrag van €600.000 aan participaties. Dat hebben we inmiddels ruimschoots binnen gehaald: 110%. Een top resultaat. We zijn nu ook volop bezig met de voorbereiding van het Oeverwind project, en nu blijkt dat we nog wat extra kunnen investeren. Daarom hebben we in het bestuur en de ALV besloten de ronde nog open te houden, en proberen we nog zo'n €200.000 op te halen.

Startparticipatie

Ben je recent lid geworden van De Windvogel? Wist je dat nieuwe leden altijd een start-participatie van €1000 mogen inleggen? Ook leden die nooit eerder hebben geparticipeerd, hebben deze mogelijkheid (buiten de officiële participatierondes om dus). Je kan je direct inschrijven via de portal "Mijn Windvogel" en betalen via iDeal. Lukt dit niet neem dan contact op met penningmeester@windvogel.nl.

%
Thermometer110-140

Participeren, hoe werkt het?

Lidmaatschap kost eenmalig € 50, inschrijven gaat eenvoudig via het aanmeldingsformulier

Bepaal zelf hoeveel geld je inlegt (vanaf € 50) en schrijf je in via de ledenwebsite

Schrijf je in via de leden website (Button Mijn Windvogel), na het inloggen kies je "Inschrijven Projecten" en dan:

  • "Windvogel Participatie": Kan alleen als je nog geen participatie hebt. Je kan participaties tot €1000 direct via iDeal voldoen.
  • Indien je al wel een participatie hebt: Voor de rest van 2021 is de "versnelde procedure" van toepassing: Dat wil zeggen je kan je participatie verhogen door het bedrag direct over te maken op onze bankrekening: NL87INGB0000370158 (BIC INGBNL2A) onder vermelding van "participatie" en je lidnummer.

Mocht het niet lukken, stuur dan een mail met je gewenste participatie naar de penningmeester@windvogel.nl.

Participatie ronde 2021 : liep tot 15 september 2021 voor een bedrag van €600.000. Maar is nu verlengt tot eind 2021 en een bedrag van €850.000.

De bijzonderheden voor participeren in Coöperatie de Windvogel zijn vastgelegd in het Informatie Memorandum op 26 juni 2021 (inclusief bijlagen: Informatie Memorandum incl. bijlages ). Daarnaast is het Participatiereglement van toepassing.

Participeren is: samen financieel bijdragen aan projecten én samen delen in de opbrengsten

De rente wordt jaarlijks door de Leden (via ALV) vastgesteld. In 2020 was de rente 2%. De verwachte rente is tussen 2 en 5%. Verwacht wordt dat deze vanaf 2021 3% en vanaf 2022 5% zal zijn.

Waarom zou je participeren?

Ieder lid heeft weer een andere reden om te participeren. We noemen participeren ook wel wiekeren. Wij hebben een aantal van onze leden gevraagd waarom zij wiekeren bij De Windvogel. De één participeert vanwege de rente die een stuk hoger ligt dan bij een spaarrekening, de ander wil een schone toekomst voor zijn of haar kleinkinderen en een derde wiekert voor de groene stroom.

Een paar goede redenen om ook te participeren:

Je ontvangt jaarlijks rente op je participatiebedrag in juli over het voorgaande kalenderjaar

Je wekt zelf schone energie op zonder CO2 uitstoot

Van de opbrengst realiseren we nieuwe projecten

Duurzame projecten en windmolens werken het hele jaar door aan een schone wereld!

Ik wieker voor rendement
Ik wieker voor rendement
Ik wieker voor groene stroom
Ik wieker voor groene stroom
Ik wieker voor de toekomst
Ik wieker voor de toekomst
Ik wieker voor de buurt
Ik wieker voor de buurt

Verhogen van je bestaande participaties

Leden kunnen hun participatiebedrag verhogen, als de participatieronde opengesteld is. Dit kan via "Mijn Windvogel" en het project "Windvogel Participatie Ophogen".

Aflossen, verhandelen en opvragen van participaties

Het participatiereglement geeft aan dat participaties doorlopen, opvraagbaar en verhandelbaar zijn. Deze bepaling geeft onze externe financiers de geruststelling dat zij gedurende meerdere jaren op de financiering door de leden kunnen afgaan. De Windvogel betaalt bij verzoek tot terugbetaling het oorspronkelijk gestorte bedrag terug, als het past binnen de aflossingsruimte voor dat jaar die is vastgesteld door de ALV. We bepalen samen hoeveel participaties jaarlijks terugbetaald kunnen worden. In 2021 is de ruimte € 220.000. Het kan zijn dat er soms een jaar is waarin de financiële ruimte er niet is, doordat er bijvoorbeeld net grote investeringen zijn gedaan waarvan het altijd even duurt voordat de inzet rendeert. Het bestuur bekijkt dan op volgorde van binnenkomst of het verzoek past in de aflossingsruimte van het volgende jaar.

Hoe kan ik mijn participatie terugvragen?

  1. Door een verzoek tot terugbetaling in te dienen bij het bestuur via penningmeester@windvogel.nl. Voor 2021 wordt de totale ruimte voor terugbetaling van participaties gesteld op € 220.000.
  2. Door je participatie te verhandelen op ons prikbord op de ledenwebsite. Onderlinge verhandeling verloopt in principe tegen de oorspronkelijke waarde. Als leden er meer of minder voor willen betalen is dat iets tussen betrokken leden onderling.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over participaties? Lees dan hieronder onze veelgestelde vragen over Participaties. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met op ons. Via onze besloten ledenwebsite hebben leden inzicht in de eigen gegevens en de participatie.

Veel gestelde vragen over participeren

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.