Onze projecten

De Windvogel werkt samen met lokale energiegroepen, coöperaties en marktpartijen aan windmolens en zonnevelden. Doordat windprojecten meestal bestaan uit meerdere windmolens is het zinvol om krachten te bundelen. Daarnaast vullen marktpartijen en cooperaties elkaar vaak goed aan.

Samenwerking met lokale cooperaties en marktpartijen

Er is een toenemende vanzelfsprekendheid van lokale betrokkenheid bij windparken. In het Klimaatakkoord is een streven opgenomen van 50% lokaal eigendom. De Windvogel kan startende lokale coöperaties en marktpartijen ondersteunen om hier invulling aan te geven. Zo werken wij samen met de coöperaties Vlaardings Energie Collectief (VEC)Rijne Energie, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk.

Zoekt jouw lokale coöperatie een partner om samen mee te ontwikkelen? Je leest hier meer over de voordelen van een lokaal-landelijke samenwerking met De Windvogel.

Deelname in windparken

De Windvogel kan de participatie van burgers organiseren in grote windparken. Hierdoor hebben omwonenden lokaal profijt van de komst het windpark. Zij kunnen financieel participeren en met de opbrengsten kunnen we buurtprojecten opzetten. Voorbeelden zijn Windpark Zeewolde en Windpark Drentse Monden en Oostermoer.

Windmolens_familie

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.