Bestuur

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van De Windvogel benoemt de nieuwe bestuursleden. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er bestuursleden voor projectontwikkeling, ledenwerving, public relations, tariefzaken en financiën.

Foto bestuur 2017

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Laetitia Ouillet: voorzitter
Frank Schoenmakers: penningmeester
Martien Vogelezang: secretaris
Kjell Schippers: bestuurslid met focus zon/projecten
Erik Korterink: bestuurslid met focus wind/onderhoud
Michiel Bron: bestuurslid met focus ledeninteractie en communicatie
Albert Jansen: algemeen bestuurslid
Rens Beijer: algemeen bestuurslid

 

Dagelijks bestuur

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur komt meestal om de twee weken bij elkaar, om alle projecten en lopende zaken te bespreken.

Algemeen bestuur

De belangrijke besluiten worden voorbereid en genomen in de Algemeen Bestuursvergaderingen. Denk daarbij aan het beheer van de windmolens en zonnevelden, de projectontwikkeling, het kopen van windmolens, de verkoop van de stroom, ledenwerving en de jaarcijfers.

De vergaderfrequentie is eens per twee maanden.

Financiële Commissie

De financiële commissie controleert het werk van de penningmeester en rapporteert hierover op de Algemene Ledenvergadering.

De Financiële Commissie bestaat uit:

Joop Kunst, Henk DoorenspleetHans Coppens, Stefan Jansen, Niels Schoorlemmer en Theo van Soest

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.