Windkracht Eemland Amersfoort en omgeving

De regionale coöperatie Windkracht Eemland heeft eind 2023 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de De Windvogel. Doel is om de krachten te bundelen voor het realiseren van windenergie in eigendom van de leden, inwoners van de regio Amersfoort. De Windvogel heeft 30 jaar ervaring met de realisatie van windenergieprojecten en helpt Windkracht Eemland in de ontwikkelfase en met kapitaalinbreng.

 

Windkracht Eemland  is dan niet meer afhankelijk van commerciële partijen voor de ontwikkelfase. Ook het  eigendom  en de opbrengsten van de windenergie blijven zo  in de regio en kunnen aangewend worden voor o.a. nieuwe windprojecten, energie-isolatie en vergoedingen aan omwonenden van de windlocaties.   Leden van de windcooperatie zijn afkomstig uit alle gemeenten in de regio Amersfoort. Voor Windkracht  Eemland is nu de opgave haar  ledenaantal en daarmee het lokaal eigendom te vergroten.

Locatie

Het is nog niet bekend op welke locatie de coöperaties windmolens gaan ontwikkelen. De Provincie Utrecht heeft alle geschikte locaties in beeld gebracht in het PlanMER windenergie | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl). 

Onze volgende stappen zijn de locatiekeuze, het sluiten van grondcontracten, het doen van vervolgonderzoek, het opzetten van procesparticipatie, het aanvragen van vergunningen en daarna de verdere ontwikkeling van het project.

Over Windkracht Eemland

Elke inwoner kan lid worden van Windkracht  Eemland voor 10 euro per jaar en krijgt daarmee stemrecht over alle belangrijke beslissingen. Wanneer er investeringen nodig zijn in het windpark, kunnen leden naar draagkracht financieel participeren.

Lid worden en meedoen?

Windkracht Eemland is een initiatief van lokale bewoners die de handen ineenslaan en aan de slag gaan met duurzame en lokale energie. Bijvoorbeeld door gezamenlijk te investeren in opwekking van zon- of windenergie. Doel van Windkracht Eemland is duurzame energie uit windkracht realiseren in de regio Amersfoort. 

Je kunt meedoen, lid worden of vragen stellen windkrachteemland.nl

De Windvogel en lokaal eigendom: samen ontwikkelen

De Windvogel staat als landelijke coöperatie voor lokaal eigendom. Dat klinkt tegenstrijdig, maar is het niet. Wij helpen lokale coöperaties, zoals Windkracht Eemland, met ons geld en onze expertise om sterker hun rol te vervullen bij projectontwikkeling en onderhandeling met commerciële partijen. Veel leden zijn dubbellid: zowel van De Windvogel als van hun lokale coöperatie. Lees meer over hoe wij samen ontwikkelen.

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.