Windkracht Eemland en De Windvogel: samen coöperatief ontwikkelen

De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie met als missie: meer wind en zon voor iedereen. Dat kunnen wij niet alleen. Daarom ontwikkelen wij samen coöperatief met lokale energiecoöperaties. In deze serie laten wij onze partners aan het woord over de samenwerking met De Windvogel. Deze keer: Voorzitter Mark Goedkoop van Windkracht Eemland.

Mark Goedkoop is voorzitter van de Coöperatie Windkracht Eemland die eind 2019 is opgericht.

Wat wil Windkracht Eemland samen met De Windvogel bereiken in jullie omgeving?

“Doel van Windkracht Eemland is duurzame energie uit windkracht te realiseren in de regio Amersfoort. Daarvoor kijken we naar de windlocaties in het gebied rond Amersfoort die zijn vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES). In de samenwerking met De Windvogel richten wij ons nu allereerst op ontwikkelingen binnen het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) langs de A28. Ook bekijken we samen de mogelijkheden voor de locatie Vlasakkers, iets ten zuiden van de spoorlijn Amersfoort-Utrecht.”

Wat is de status van de plannen nu? Hoe ziet de tijdlijn voor de toekomst eruit?

“Op dit moment bereiden wij ons voor op de komende uitvraag vanuit het OER-project langs de A28. Deze lijkt binnenkort te komen. Bij die voorbereiding hoort ook het afstemmen en het maken van samenwerkingsafspraken met andere coöperaties in dit gebied. Wij worden hierin gesteund door Energie van Utrecht, het projectbureau dat de lokale energiecoöperaties in de provincie Utrecht vertegenwoordigt. De ambitie die gesteld is voor het OER-project is dat acht tot tien molens al in 2030 moeten draaien.”

Wat is voor jullie het grootste voordeel van samen ontwikkelen met De Windvogel? Oftewel: je mooiste Windvogel-moment?

“Veel momenten moeten nog komen, maar we voelen ons vooral enorm gesteund door een partner die een heel eerlijke en transparante samenwerkingsovereenkomst aanbiedt en die ons met raad, daad en uiteindelijk ook kapitaal, bijstaat.”

Waarom doe je dit werk bij Windkracht Eemland? Wat is je drijfveer?

“Ik ben sinds de verschijning van het rapport van de Club van Rome – ik was toen 19 jaar oud – enorm gemotiveerd om mijzelf in te zetten voor een duurzame toekomst. Ik heb een bedrijf op dat terrein dat ik zelf heb opgericht, achter mij gelaten en wil nu met concrete acties aan dat doel blijven werken. Niet praten, maar poetsen!”

Wie kunnen er lid worden van Windkracht Eemland? En waarom moeten mensen dat vooral doen?

“Iedereen die in de regio Amersfoort woont, kan voor tien euro per jaar lid worden. Je kan dan meedenken, meewerken en meebeslissen over de beste manier waarop we samen verantwoord energie gaan produceren en de opbrengsten kunnen delen. Ontmoet ons en andere bevlogen mensen op www.windkrachteemland.nl.

De Windvogel en lokaal eigendom: samen coöperatief ontwikkelen
De Windvogel staat als landelijke coöperatie voor lokaal eigendom. Dat klinkt tegenstrijdig, maar is het niet. Wij helpen lokale coöperaties, zoals Windkracht Eemland, met ons geld en onze expertise om hun rol te vervullen. Wij zorgen ervoor dat het eigendom zo in handen komt van de mensen zelf, dat inwoners aan de knoppen zitten en de opbrengsten ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Veel leden zijn dubbellid: zowel van De Windvogel als van hun lokale coöperatie. Lees meer over hoe wij samen ontwikkelen.

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën