Windmolens in Rijnenburg stap dichterbij

De Windvogel werkt samen met lokale energiecoöperatie Rijne Energie voor het realiseren van een ‘energielandschap’ in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Daarom is het fantastisch nieuws dat de gemeenteraad van Utrecht 6 juni heeft besloten om het bestemmingsplan voor vier windmolens in de polders vast te stellen. Een mooie mijlpaal na zeven jaar van onderzoeken, ontwerpen, overleggen en leden werven.

Windpark met extra’s

In de zeven jaar dat er gewerkt is aan het energielandschap, zijn de plannen steeds duidelijker en robuuster geworden. Behalve vier windmolens komen er ook een gebiedsfonds, een omwonendenregeling en zorgen de initiatiefnemers voor natuurontwikkeling in én buiten de polder. Twee percelen waarop windmolens komen te staan worden bij de bouw natuurvriendelijk ingericht. In het gebiedsfonds wordt 50 cent per opgewekte MWh gestort, dat levert naar verwachting zo’n 40.000 euro per jaar op. Met dat bedrag kunnen direct omwonenden in de polders Rijnenburg en Reijerscop investeringen doen in isolatie, landschap, natuur of recreatie.

Lokale stroom

De coöperatie Rijne Energie heeft in de tussentijd bijna 1000 leden geworven die zeggenschap willen over het park. In de volgende fase gaat het consortium dat bestaat uit Rijne Energie, De Windvogel en Eneco werken aan het lokaal kunnen aanbieden van de duurzame stroom. Zo kunnen nog meer Utrechters, Nieuwegeiners, Montfoorters en andere inwoners uit de omgeving profiteren van de komst van de windmolens.

Zeggenschap

De initiatiefnemers gaan de plannen nu verder uitwerken, want de windmolens staan er niet van vandaag op morgen. Op de website van Rijne Energie roept voorzitter Guido van Loenen alle inwoners in de omgeving op om lid te worden van de lokale energiecoöperatie. “Hoe meer inwoners deelnemen, hoe meer mensen zeggenschap krijgen over het windpark, want de wind waait voor ons allemaal.”

Zonnevelden

De roep van veel raadsleden om nog meer duurzaamheid in de polder past precies bij de doelen van Rijne Energie en De Windvogel. Dat er meer nodig is dan vier windmolens voor de Utrechtse energietransitie staat als een paal boven water. Van Loenen: “Nu er meer zekerheid is dat de windmolens er komen, zullen we nog een keer langs alle grondeigenaren gaan om te vragen of zij alsnog met ons willen samenwerken voor extra windmolens of zonnevelden. Zo ontstaat meer duurzame stroom én een vliegwiel voor nog meer groene investeringen die in het gebied gedaan kunnen worden.”

Batterij

Rijne Energie wil de mogelijkheden verkennen om een batterij te plaatsen om de stroom op te slaan en op een ander moment te kunnen gebruiken. Een batterij is een perfectie aanvulling bij het energielandschap, zeker als er nog zonnevelden bij gaan komen die potentieel voor meer pieken kunnen zorgen op het stroomnetwerk.

Posted in ,

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën