Wat doet de Windvogel?

Wie we zijn

De Windvogel is een landelijke burgercoöperatie met 3600 leden voor en door burgers met als missie: meer wind en zon voor iedereen. Waarom wind en zon? Dat lees je hier.
Op dit moment hebben we drie windturbines, drie zonnedaken en drie deelnames in windprojecten in onze portefeuille.

Onze leden participeren in al onze projecten. Zo kunnen wij op hun verzoek snel en effectief lokale energiecoöperaties ondersteunen met onze kennis en kapitaal. Je hoeft dus niet naast een gepland wind- of zonnepark te wonen om lid van De Windvogel te kunnen worden.

De Windvogel is opgericht in 1991. Lees meer over de voordelen van een burgercoöperatie en onze geschiedenis.

Ik wieker voor de toekomst

Ontwikkelen doen wij niet alleen

Ons doel is meer duurzame energie in coöperatief eigendom. Dat kan door zelf meer windmolens te bouwen, maar liever starten wij onze projecten samen met andere partijen, vaak lokale energiecoöperaties.
Wij geloven sterk in de win-win die een lokaal-landelijke samenwerking kan opleveren. De Windvogel heeft expertise in huis die zij met de lokale energiecoöperatie kan delen en daarbij kunnen wij ons kapitaal inzetten op het moment dat de coöperatie het nog niet heeft. Dit voorkomt dat de lokale coöperatie in de beginfase schulden maakt of zeggenschap uit handen geeft om de ontwikkelkosten te betalen.

De lokale energiecoöperatie heeft op haar beurt kennis van de lokale situatie en een netwerk tot in de haarvaten van de samenleving wat weer belangrijk is voor het gezamenlijke project. Veel van onze leden zijn dan ook zowel lid van De Windvogel als van hun lokale energiecoöperatie. Beide lidmaatschappen vullen elkaar perfect aan.

Voorbeelden uit de praktijk

De lokaal-landelijke samenwerking werkt! Zo bouwen we samen met het Vlaardings Energiecollectief aan twee windturbines in ’t Oeverbos die dit najaar worden opgeleverd. Met Amsterdam Wind werken we aan een project bij de Noorder IJ-plas , in Utrecht zijn we met Rijne Energie partner in Energielandschap Rijnenburg. Samen met partner Emmett Green ontwikkelen wij onder de noemer ‘AmstelbatterEi’ een batterij naast onze windturbine de Amstelvogel.

Sluit je bij ons aan voor duurzaam rendement!

Waarom lid worden van De Windvogel? Natuurlijk voor het duurzame verhaal: een gedragen energietransitie door lokaal eigendom met echte zeggenschap voor burgers. Maar ook voor jezelf! In elk project, waarin wij samenwerken, houden wij een aandeel, zodat wij via dit eigendom het rendement voor onze leden kunnen blijven verzekeren.

En het gaat goed met De Windvogel! In 2021 hebben we 3% rente uitgekeerd die voortkomt uit de opbrengsten van onze windturbines, zonneparken en overige deelnemingen. In 2022 was dit percentage zelfs 5% plus bonusrente. Bij elkaar ontvingen onze participanten vorig jaar dus 8% op hun inleg. Alle reden dus om ook mee te doen! Naast het lidmaatschapsgeld van 50 euro heeft elk nieuw lid de mogelijkheid om 1000 euro in te leggen. Daarnaast schrijven wij met regelmaat participatierondes uit die je ook de mogelijkheid bieden om te investeren.

Beperkte aansprakelijkheid

De leden zijn beperkt aansprakelijk mocht de coöperatie in financiële nood komen: de letters B.A. achter Coöperatieve Vereniging staan voor de beperkte aansprakelijkheid van de leden tot een maximum van het eenmalige inleggeld van 50 euro.

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.