Natuurwind

Eén van de manieren om bij te dragen een de omgeving waarin een windmolen staat, is door te investeren in de natuur. Windmolens in natuurgebieden, dat zie je niet vaak. Toch kunnen windmolens in natuurgebieden een aantrekkelijke combinatie zijn, mits goed doordacht.

Een van die manieren is via het concept Natuurwind. De Windvogel is afspraken aan het maken met Staatsbosbeheer over de investering in bossen. Het gaat dan vaak om productiebossen en niet om Natura 2000 gebieden of natuurgebieden van het Natuurnetwerk Nederland. De impact op de natuur van de windmolens is gering. De windmolens kunnen juist een positieve bijdrage leveren wanneer de opbrengsten van de stroom deels geinvesteerd worden in het bos.

Nieuws

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.