Natuurwind verbindt windenergie met natuur

natuurwindDeze week lanceerden de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en RescoopNL een nieuw uniek project: Natuurwind. In dit initiatief gaan het opwekken van duurzame energie én natuurontwikkeling, samen met inwoners, hand in hand. Als het gebied straks geschikt blijkt als windenergielocatie, is De Balij, een recreatiegebied van Staatsbosbeheer bij Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer, een eerste project om te laten zien dat dit samengaan van windenergie, natuur en zeggenschap mogelijk is.

Dubbele doelstelling
Natuurwind heeft als doel het realiseren van duurzame energie én natuur in Zuid-Holland voor en met inwoners. Inwoners van Zuid-Holland dragen zo bij aan oplossingen voor het klimaatprobleem, krijgen zeggenschap in de realisatie van windenergie en de mogelijkheid mede-eigenaar te worden. Er zal daartoe een burgercoöperatie worden opgericht die ook beslist over natuurprojecten die uit de opbrengsten van de windmolens worden gerealiseerd. Natuurwind is daarmee een project uniek in Nederland, omdat de opbrengst van de windmolens grotendeels naar natuurontwikkeling gaat. Natuurwind draagt maar liefst 45 keer meer bij aan de natuurlijke omgeving dan als richtlijn wordt aangehouden in de NWEA gedragscode van de brancheorganisatie voor windenergie. Siward Zomer van RescoopNL: “Het is belangrijk dat burgers meedelen in de opbrengsten van de windmolens en zeggenschap hebben, dat kan door deel te nemen aan de coöperatie. Bij dit initiatief krijgen inwoners niet alleen een aantrekkelijke vergoeding op hun investering, maar bepalen ze ook in welke natuurprojecten de opbrengsten worden geïnvesteerd.”.

De Balij
De eerste locatie om te laten zien dat duurzame energie, natuur en zeggenschap goed is te combineren is langs de A12 bij het recreatiebos De Balij tussen Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. Op dit moment onderzoekt de Provincie Zuid-Holland of het gebied geschikt is voor het plaatsen van drie windmolens. Alex Ouwehand, directeur van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland: “Met de opbrengsten van de windmolens kunnen ook nieuwe natuurprojecten in de omgeving worden gerealiseerd. Bovendien zal Staatsbosbeheer het beheer en onderhoud van De Balij hierdoor in de toekomst kunnen blijven financieren”.

Denk mee met Natuurwind!
Op de website www.natuurwind.nl kunnen belangstellenden laten weten dit een interessant initiatief te vinden en zich registreren voor regelmatige updates en meedenken over dit initiatief.

Inge Verhoef

12 reacties

 1. Aris Jan Hofker op 23 december 2016 om 11:05

  NATUUR EN MILIEUFEDERATIE MISLEIDT BURGER MET NATUURWIND IN DE BALIJ
  De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft haar plan ‘Natuurwind’ vrijdag 16 december gelanceerd. De Federatie heeft het voornemen om zelf drie grote windturbines te realiseren in De Balij, het natuurgebied tussen Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. Op haar site schrijft zij: ‘Natuurwind is een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van windenergie en natuur’. Zij roept inwoners op om mee te doen. En: ‘als bewoner kunt u investeren. U ontvangt dan niet alleen een aantrekkelijk rendement, maar beslist ook mee welke natuurprojecten worden ondersteund’. Met de gelikte website proberen Alex Ouwehand, directeur NMZH, en rechterhand Jan Kastje, regisseur duurzame economie en transities, de burger op misleidende wijze over de streep te trekken.

  Waarschuwing
  Wij willen de inwoners waarschuwen, zegt Aris Jan Hofker van Balij Windmolen Vrij. De informatie van de Milieufederatie is misleidend en zet mensen op het verkeerde been. De Klankbordgroep Balij heeft eind november haar advies gegeven en het besluitvormingstraject moet nog starten.

  Balij niet geschikt
  De Klankbordgroep, waaraan ook de Milieufederatie deelnam, was zeer kritisch op de Balij als locatie. Gemeenten, omwonenden en lokale natuurorganisaties zijn faliekant tegen. Er zijn veel knelpunten op tafel gekomen. Zoveel dat verder gaan geen zin heeft, zegt Hofker. De Milieufederatie en Staatsbosbeheer herkenden de knelpunten, maar vinden dat er meer onderzoek moet plaatsvinden. Op haar website wekt de Milieufederatie nu de indruk dat realisatie in zicht is. Zij stelt onterecht dat de locatie vooralsnog geschikt is.

  Natuurgebied
  Opvallend is dat de Milieufederatie spreekt van recreatiegebied De Balij. Zij weet immers ook dat de natuurwaarden bijzonder hoog zijn. Er zijn veel soorten vleermuizen, broed- en trekvogels, waaronder zeldzame beschermde soorten. Juist in die natuur zijn de afgelopen 25 jaar honderden miljoenen geïnvesteerd.

  Locatie
  Een ander voorbeeld van misleiding is het kaartje op de site http://www.natuurwind.nl . Afgelopen maanden is de oorspronkelijke locatie met 50% vergroot. De Milieufederatie toont nu het oude kaartje (met het veel kleinere gebied) en beweert dat de turbines langs de A12 komen en bij het bos. Zij weten echter dat de windturbines midden in het bos moeten komen, op 300m van de A12. Oorzaak is de hogedruk gasleiding die in de weg ligt. Voor de realisatie moet een groot bosperceel gekapt worden.

  Draagvlak
  Helemaal pijnlijk is dat Kastje en Ouwehand op hun site Natuurwind helemaal niet meer over omwonenden spreken, maar over inwoners die kunnen deelnemen. Zij beweren, dat zij het project samen met inwoners willen doen en doen een oproep tot deelname. Het door de provincie geëiste draagvlak is daarmee uit zicht. Tenzij je deelname van iemand uit Utrecht ziet als ‘draagvlak’ . Volgens Hofker is het is bizar dat iedereen, van Groningen tot Maastricht, kan deelnemen en zo zijn of haar groene hart gerust kan stellen. Dat is toch niet het draagvlak, waarover de Statenleden van Zuid-Holland hebben gesproken in de Statenvergaderingen over windenergie en draagvlak?
  Ondertussen zitten de omwonenden met de brokken: huis minder waard, geen natuurgebied en geen rust meer. En als je zelf deelneemt kun je naar je planschade fluiten.
  Het geld hoeft overigens niet naar natuurontwikkeling in De Balij, want De Balij is vooral windenergielocatie geworden en geen natuurgebied.

  Feodaal gedrag Staatsbosbeheer
  Ondertussen zijn Kastje en Ouwehand in Hilversum en Noordwijk aan het dagdromen over hun eerste windenergieproject in het kleinste bos van Nederland.
  En Staatsbosbeheer die de grond aanbiedt hult zich al maanden in stilzwijgen. Dat geldt vooral voor directeur Sylvo Thijsen en provinciehoofd Zuid-Holland Jasper Kuipers. Feodaal gedrag dus. De maatschappelijke rol die Staatsbosbeheer zo graag zou willen vervullen en die de Tweede Kamer van hen eiste is verder weg dan ooit.

  Besluitvorming
  De Gedeputeerde Staten neemt in januari 2017 een besluit over hoe het proces precies verder gaat. Als het aan Comité Balij Windmolen Vrij ligt, moet De Balij binnenkort windmolenvrij verklaard worden. De argumenten daarvoor blijven zich opstapelen.

 2. Karin op 23 december 2016 om 13:24
 3. AJ Hofker op 23 december 2016 om 17:35

  Geachte directeur van de Windvogel,

  Ik ontving van u een bericht via Facebook.
  Graag zou Balij Winmolen Vrij met u in gesprek gaan.
  Bij voorkeur in week 2/1/17. Wij zijn zeer verontrust over de opstelling van NMZH en Rescoop.
  Aris Jan Hofker
  Balij Windmolen Vrij

 4. RD op 23 december 2016 om 20:31

  De Federatie heeft zitting genomen in de Klankbordgroep.
  Zij zijn volledig op de hoogte van de bezwaren en knelpunten van dit natuurgebied.
  Er zou nog meer onderzoek moeten komen waarin ook de bezwaren van de natuurorganisaties moeten worden meegenomen hetgeen nog niet gebeurd is. Het PlanMer is bijvoorbeeld dusver zonder vogel en vleermuistellingen hetgeen vreemd is.
  Het is dus zeer voorbarig dat de federatie De Balij nu al “te koop” zet tegen alle advies in van de duizenden omwonenden,natuurorganisaties, gemeentes Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. Deze zijn zelfs niet op de hoogte van “natuurwind”!
  De federatie noemt De Balij (met 2 miljoen bezoekers per jaar,telling SBB) expres geen “natuurgebied” terwijl dit het wel is. Staatsbosbeheer heeft zelfs een bordje met “natuurreservaat” staan in een broedgebied waar een windturbine geplanned staat (de Scheg).
  Dat de federatie over slechts “enkele” negatieve reacties spreekt is geen realistische weergave en is in deze ook niet controleerbaar. Wat wel een feit is zijn de honderden zienswijzen die tegen deze windturbines zijn ingediend (rapporten Provincie), de meeste van heel Zuid-Holland.
  Jan Kastje roept in Hilversum, “handen af van ons mooie landschap” maar wil hier in het geringe groen, recreatie en natuurgebied gaan verdienen aan windturbines die volgens het PlanMer ook niet goed in het landschap zijn in te passen. Zeker ook niet gezien De Balij onderdeel is van de Groenblauwe slinger waar inmiddels miljoenen in zijn geinvesteerd. Het is onwaarschijnlijk dat juist een organisatie die dit juist zou moeten beschermen dit alles teniet wilt doen voor verdiensten die ze tegenwoordig”bureaukosten” noemen…
  Staatsbosbeheer houd zich al vanaf het begin op de achtergrond en geeft nauwelijks reactie. Ontkennen de initiatiefnemer te zijn maar noemen zichzelf wel als zodanig in de communicatie met de provincie.

 5. Karin op 24 december 2016 om 08:00

  Lees onderstaande beschrijving van het gebied de Balij, waarin ‘Natuurwind’ zou moeten plaatsvinden; de info komt uit de Kwaliteitsatlas van stichting het Groene Hart.
  Voor verdere informatie en beschrijving van het mooie en populaire natuur en recreatiegebied de Balij, bezoek de link, die in een eerdere reactie geplaatst is.
  Of google stichting het Groene Hart of ‘de Groene Flits’, de nieuwsbrief van de stichting.

  Gebiedsgemeente Zoetermeer / Kwaliteitskaart / Atlaskaart

  De Balij is een belangrijk natuur-, rust- en recreatiegebied, dat ten zuiden van de A12 ligt. Het Westerpark ligt ten noorden van de A12. deze gebieden maken onderdeel uit van de Groenblauwe Slinger. Een S-vormige zone van zes natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland die een belangrijke rol spelen voor de aanwezige flora en fauna en recreatie- en natuurbeleving.
  De Balij is in onderzoek als mogelijke locatie voor windturbines. Staatsbosbeheer heeft het gebied voordragen om daar 3-5 windmolens van 175 tot 200 meter hoog te plaatsen.
  Omwonenden vinden dat de plannen een enorme impact hebben op het landschap, zowel in De Balij, als in het Westerpark, de Nieuwe Driemanspolder en het Buytenpark; gebieden die in het Groene Hart liggen. Zij hebben grote bezwaren tegen de plaatsing van windturbines.
  Ook de gemeente Pijnacker benadrukt dat de gemeenteraad zich tegen de komst van een windmolenpark op haar grondgebied heeft uitgesloten. Ook de gemeenteraad van Zoetermeer heeft aangegeven dat ze de locatie De Balij niet geschikt vindt.

 6. Karin op 24 december 2016 om 11:58

  De directeur Natuur en Milieufederatie ZH, de heer Ouwehand, maakt zich in een brief aan de gemeenteraad Den Haag terecht druk om de bouw van strandhuisjes. De bouwplannen doorkruisen namelijk het ‘Kustpact’.
  Wonderlijk om te lezen hoe deze man elders met overtuiging opkomt voor recreatie, natuur en beleving. Terwijl hij met zijn project ‘Natuurwind’ ons geliefde natuur en recreatiegebied de Balij om zeep gaat helpen.

  Zie zijn ingekomen brief in het Staten Informatie Systeem van de Provincie:

  https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_en_Leefomgeving_RenL/Ingekomen_stuk/2016/Afschrift_brief_van_Natuur_en_Milieu_Zuid_Holland_aan_de_gemeenteraad_Den_Haag_over_35_strandhuizen_Kijkduin.org

 7. AJ Hofker op 27 december 2016 om 16:02

  Hoe lang duurt het voor u een reactie plaatst op dit bericht.
  Ik heb gereageerd maar zie mijn reactie nog niet op de site.

 8. Karin op 25 januari 2017 om 08:29

  ‘Natuurwind’ in de Balij?

  https://youtu.be/ngwL5CCdCc4

 9. Karin op 6 februari 2017 om 09:49

  MANIFEST BALIJ WINDMOLEN VRIJ

  http://www.balij-windmolen-vrij.nl/serverspecific/default/images/Actie/manifest5februari.pdf

  Op woensdagavond 8 februari zullen gemeenteraadsleden, bewoners van Pijnacker Nootdorp, Zoetermeer, Leidschenveen en een bioloog/ voorzitter van de Vogelwerkgroep Zoetermeer inspreken in het Provinciehuis Den Haag, in de commissie Ruimte en Leefomgeving. Zij zullen de Statenleden en Gedeputeerde adviseren om de Balij uit het onderzoeksproces te halen. Ons uitgangspunt is het Manifest.

 10. Karin op 9 februari 2017 om 12:01

  De Balij is op 8 februari door de Provinciale Statenleden unaniem geschrapt als windenergie onderzoekslocatie. Dit advies ligt nu bij de GS. 22 februari heeft de GS dit advies ambtelijk verwerkt en wordt het aan de PS voorgelegd.
  Er zullen nieuwe plaatsingscriteria ontwikkeld worden voor alle nieuwe initiatieven. Dan denkt men vooral aan draagvlak bij omwonenden en gemeenten, participatie en natuur en recreatie.
  Comité Balij Windmolen Vrij Zoetermeer en Platform Duurzaam kan zoveel beter van Pijnacker Nootdorp zullen nauw betrokken zijn bij dit proces.

 11. Karin op 23 februari 2017 om 20:44

  Publicatie vandaag op de website PZH:

  ‘Balij en Technopolis niet mee in ontwerp-VRM
  De Statencommissie Ruimte en Leefomgeving heeft op 8 februari 2017 de ontwerp-partiële herziening VRM windenergie besproken. Vervolgens heeft Gedeputeerde Staten besloten om deze aan te passen en de 2 locaties A12/Balij en Technopolis in Haaglanden niet in deze ontwerp-partiële herziening VRM windenergie op te nemen. In vergelijking met het in de regio Rotterdam gevolgde gebiedsproces, is een brede afweging van deze beide locaties in regionaal verband onvoldoende gemaakt. Een zorgvuldige bestuurlijke afweging van deze locaties ten opzichte van andere locaties in dezelfde regio is om die reden niet goed mogelijk.

  In de Energieagenda Zuid-Holland is een nieuwe ruimtelijke energiestrategie aangekondigd. Een herziening van het beleidskader voor windenergie maakt daar deel van uit. Het op te stellen beleidskader is vooral bedoeld om in de volgende fase de beschikking te hebben over een beoordelingskader voor toekomstige initiatieven (mede gelet op de nieuwe Omgevingswet) en zal geen inbreuk doen op de met het Rijk afgesproken doelstelling van maximaal 735,5 MW.’

Laat een reactie achter

Categorieën