Gemeente Utrecht verleent vergunning voor energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Goed nieuws! Vandaag zetten energiecoöperatie Rijne Energie en De Windvogel een grote stap richting de bouw van het energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht heeft bekend gemaakt een vergunning te verlenen voor vier windmolens. Dit betekent dat het definitieve bestemmingsplan samen met de Nota van Beantwoording…

Lees meer

Windvaan najaar 2022 lees je hier digitaal

Lees hier onze nieuwe Windvaan digitaal. In deze editie een reportage over het Energielandschap Rijnenburg & Reijerscop met Guido van Loenen (Rijne Energie) en Laetitia Ouillet. Ook vertellen Frank Boon (Amsterdam Wind) en Inge Verhoef in deze Windvaan over de kansen om windenergie rond Amsterdam te realiseren. Verder vertelt Windvanger Paul van Egmond hoe het…

Lees meer

Rijne Energie en de Windvogel in gesprek op Open Energiedag

Samen met Rijne-Energie heeft de Windvogel winkelend publiek zaterdag warm gemaakt voor het energielandschap in Rijnenburg, waarin de Windvogel ook een aandeel heeft. Wij deden dit in de Meern op OpenEnergiedag, want energie is te belangrijk om aan de markt over te laten. Het waren mooie gesprekken op Open Energiedag zegt Laetitia Ouillet. “We stonden…

Lees meer

Windvogel en Rijne Energie op Open Energiedag op 17 september

Windvogel doet samen met lokale energiecoöperatie Rijne-Energie mee aan de Open Energiedag van de NVDE op 17 september. Rijne Energie heeft op die dag samen met de Windvogel in de stadscentra van de Meern en Leidsche Rijn een marktkraam ingericht met veel informatie over het gezamenlijke project in Polder Rijnenburg en Reijerscop. ’s Ochtends zijn…

Lees meer

Rijne Energie presenteert resultaten MER Energielandschap

De planvorming voor een energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop, waarin de lokale energiecoöperatie Rijne Energie en De Windvogel samenwerken, vordert gestaag. Op 19 april sloot Rijne Energie een grondcontract voor een vierde windturbine. Dit betekent dat het energielandschap wordt uitgebreid en op termijn significant meer duurzame elektriciteit kan opwekken. Het MER-onderzoek voor de…

Lees meer

Guido van Loenen (Rijne Energie) over Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Rijne Energie wil een energielandschap creëren in de polders Rijnenburg en Reijerscop. In dit project werkt de lokale energiecoöperatie samen met Eneco, BHM Solar en De Windvogel. “Wij onderkenden al snel dat wij andere partijen nodig zouden hebben om onze ambitie te laten slagen”, zegt voorzitter Guido van Loenen in het interview. “Wij hebben nog…

Lees meer

Rijne Energie start crowdfunding voor Energielandschap Rijnenburg

Rijne Energie is initiatiefnemer voor het energielandschap Rijnenburg en werkt in dit project samen met De Windvogel. Binnenkort start het onderzoek voor de Milieu Effect Rapportage (MER). De kosten hiervan zijn rond de € 400.000.  Rijne Energie zal hiervoor, als 1/4 aandeelhouder, dus € 100.000 moeten bijdragen. Dit gaan ze doen met crowdfunding. Rijne Energie…

Lees meer

Rijne Energie aan de slag met realisatie energielandschap Rijnenburg & Reijerscop

De Utrechtse energiecoöperatie Rijne Energie gaat in samenwerking met de omgeving een energielandschap realiseren. Het plan dat in maart 2021 is goedgekeurd zal in de komende maanden verder worden uitgewerkt. Dit plan bevat nu 3 windmolens en 7 ha zonneveld, maar kan in deze onderzoeksfase nog uitgebreid worden. Het onderzoek start deze zomer en wordt…

Lees meer

Factsheet Utrecht Rijnenburg

Na ruim twee maanden corona vertraging vond dinsdag 19 mei het tweede deel van de commissievergadering plaats over het energielandschap. Wederom was er veel discussie over woningbouw die mogelijk op termijn in de polder Rijnenburg zou moeten worden ontwikkeld.  Ons doel is vooral veel duurzame energie opwekken. Dat dit prima gecombineerd kan worden met eventuele…

Lees meer

Besluit college Utrecht in lijn met wensen energiecoöperatie Rijne Energie

Logo Rijne Energie

Op 20 januari 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders in Utrecht besloten dat in de polders Rijnenburg en Reijerscop zowel een grootschalig energielandschap als woningbouw gerealiseerd kunnen worden. Het college stelt voor een gebied te ontwikkelen met acht geluidsarme windturbines en 220 hectare toe te wijzen voor de opwekking van zonne-energie. Hiermee zal…

Lees meer