Rijne Energie aan de slag met realisatie energielandschap Rijnenburg & Reijerscop

De Utrechtse energiecoöperatie Rijne Energie gaat in samenwerking met de omgeving een energielandschap realiseren. Het plan dat in maart 2021 is goedgekeurd zal in de komende maanden verder worden uitgewerkt. Dit plan bevat nu 3 windmolens en 7 ha zonneveld, maar kan in deze onderzoeksfase nog uitgebreid worden.

Het onderzoek start deze zomer en wordt uitgevoerd in overleg met buurtgenoten, belanghebbenden en experts. Gezamenlijk willen wij komen tot een goed plan voor het energielandschap om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken voor Utrecht en omgeving. Op deze manier nemen we verantwoordelijkheid en dragen bij aan een duurzame toekomst.

Onderzoek

Daarvoor moeten eerst moeten alle aspecten van de toekomstige windmolens en de zonneparken  grondig zijn uitgezocht. Hoe zit het met slagschaduw? Kan het hier in verband met de leidingen in de grond en boven de grond? Hoe kunnen wegen het beste aangelegd worden? Hoe zit het met de weidevogels en vleermuizen op deze plek? Wat zijn kansen om te vergroenen? Hoe kunnen windmolens zo geplaatst worden dat er zo weinig mogelijk hinder is? Welke hoogte van de windmolens zijn passend binnen het gebied en zijn ook nog financieel haalbaar? Deze en andere vragen moeten eerst worden beantwoord.

Omgevingsberaden

De initiatiefnemers willen in samenspraak met de belanghebbenden de beste opstelling bepalen. Er komen daarvoor drie omgevingsberaden. Die leiden tot een keuze van een voorkeursopstelling en onderbouwing daarvan voor de vergunningaanvraag. Het eerste omgevingsberaad vindt plaats op maandagavond 12 juli. Dat beraad staat in het teken van het formuleren van de juiste vragen voor het onderzoek.

In gesprek

Inwoners van de polders Rijnenburg en Reijerscop zijn hiervoor uitgenodigd door ons. Met andere belanghebbenden zoals natuurorganisaties en het waterschap maken we aparte afspraken. Voor inwoners van de polders is het beraad ook online te volgen. 

Hiernaast gaat Rijne Energie ook op andere manieren met de buurt in gesprek. Bij mensen thuis aan de keukentafel en via een bredere informatiebijeenkomst in het najaar. Hierbij kunnen, voor zover corona het toelaat, veel meer mensen terecht. Ook zal Rijne Energie een excursie naar een windpark organiseren en zullen de ontwikkelingen per nieuwsbrief worden verspreid.

Meer informatie: www.rijne-energie.nl

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën