Uitspraak Raad van State Delfzijl geen gevolgen voor Windpark Oeverwind

De Raad van State heeft woensdag 30 juni uitspraak gedaan over de uitbreiding van het Windpark Delfzijl Zuid. De uitspraak heeft nogal wat stof doen opwaaien? Voor Windpark Oeverwind heeft het vonnis geen gevolgen, want de uitspraak is niet van toepassing voor een project met één of twee windturbines.

In de uitspraak stelt de Raad van State dat het Activiteitenbesluit niet meer toepasbaar is vanwege een onjuiste implementatie van de Europese SMB-richtlijn. De SMB-richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Besluit Milieueffectrapportage (m.e.r.).

Windpark Oeverwind buiten schot

Kleinere projecten met één of twee windturbines blijven buiten schot omdat het Besluit m.e.r. van toepassing is op ‘de oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark’. Een windturbinepark is volgens de begripsbepaling van het Besluit m.e.r. ‘een park bestaande uit ten minste drie windturbines’.

Daardoor is deze uitspraak dus niet van kracht voor kleine projecten met één of twee windturbines zoals Windpark Oeverwind. Windpark Overwind valt gewoon onder het Activiteitenbesluit. Wel kan het zijn dat de norm gaat veranderen.

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën