Gemeente Utrecht verleent vergunning voor energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Goed nieuws! Vandaag zetten energiecoöperatie Rijne Energie en De Windvogel een grote stap richting de bouw van het energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht heeft bekend gemaakt een vergunning te verlenen voor vier windmolens.

Dit betekent dat het definitieve bestemmingsplan samen met de Nota van Beantwoording naar de gemeenteraad kan worden gestuurd. De verwachting is dat de gemeenteraad na de zomer debatteert en eind dit jaar een definitief besluit neemt over het bestemmingsplan. Met de vergunning voor de realisatie van vier windmolens kan Utrecht de eerste gemeente in de provincie zijn met een windpark dat voor de helft in handen is van haar inwoners.

Vragen

Het besluit van het college van B&W om over te gaan tot vergunningverlening voor het energielandschap roept vast veel vragen op. Veel antwoorden staan op de website van Rijne Energie.

Informatieavonden

Daarnaast zijn er twee informatieavonden op 7 juni (in La Place De Meern) en 12 juni (online). Tijdens deze informatiebijeenkomsten geven gemeente en initiatiefnemers informatie over de plannen en is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Ook zijn er experts aanwezig voor onder andere vragen over geluid. 

Dien jouw zienswijze in!

Het ontwerpbestemmingsplan en de belangrijkste vergunningen (milieu, bouw en natuur) liggen nu ter inzage bij de gemeente. Inwoners of belanghebbenden kunnen van 26 mei tot en met 6 juli reageren door een zienswijze in te dienen. Wil je weten waar de windmolens precies komen te staan? Neem dan hier een kijkje. De oranje stipjes geven de vier locaties weer.

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën