De Windvogel en Windkracht Eemland bundelen krachten

De Windvogel heeft met Windkracht Eemland, de regionale coöperatie die actief is in de omgeving van Amersfoort een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Doel is om de krachten te bundelen voor het realiseren van windenergie in eigendom van de leden, inwoners van de regio Amersfoort. 

De Windvogel helpt in deze samenwerking Windkracht Eemland in de ontwikkelfase en met kapitaalinbreng. Groot voordeel is dat Windkracht Eemland dan niet meer afhankelijk is van commerciële partijen voor de ontwikkelfase. 

Windprojecten

Ook het eigendom en de opbrengsten van de windenergie blijven zo in de regio. Geld dat we kunnen inzetten voor nieuwe windprojecten, energie-isolatie en vergoedingen aan omwonenden van de windlocaties. Leden van de windcoöperatie zijn afkomstig uit alle gemeenten in de regio Amersfoort. Voor Windkracht Eemland is nu de opgave haar  ledenaantal en daarmee het lokaal eigendom te vergroten.

Voor en door Amersfoorters

Elke inwoner kan voor 10 euro per jaar lid worden van Windkracht  Eemland en krijgt daarmee stemrecht over alle belangrijke beslissingen. Wanneer er investeringen nodig zijn in het windpark, kunnen leden naar draagkracht financieel participeren.

Aanwijzen windlocaties

Op dit moment bereiden de provincie Utrecht, de gemeenten en de rijksdiensten in de regio Amersfoort de besluitvorming voor om een aantal windlocaties aan te wijzen. De realisatie van deze locaties wordt openbaar  aanbesteed. De regionale coöperaties hebben aangegeven dat de openbare inschrijving maatschappelijke voorwaarden zou moeten hebben, zodat de windcoöperaties invulling kunnen geven aan de eis van lokaal eigendom bij windmolens.

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën