Opbrengsten windmolens De Windvogel december en heel 2023

Hoeveel stroom wekken de drie windmolens van De Windvogel op? In dit molenbericht dat maandelijks verschijnt, houden wij je op de hoogte over de prestaties van onze Gouwevogel, Appelvogel en Amstelvogel. Ook de opbrengsten van de twee molens in het Oeverbos lees je in dit bericht.

De Gouwevogel heeft in december 153,80 MWh geproduceerd. Dit is 151% van de verwachte opbrengst. De beschikbaarheid van de turbine lag op 100%.

De Gouwevogel heeft in 2023 in totaal 820 MWh geproduceerd bij een beschikbaarheid van 92,61 %. Deze opbrengst is 96,6 % van de verwachte productie.

De Appelvogel heeft afgelopen maand 204,74 MWh geproduceerd. Dit is 150% van de verwachte opbrengst. De beschikbaarheid van deze turbine lag op 100%.

De Appelvogel heeft in 2023 in totaal 1151 MWh geproduceerd bij een beschikbaarheid van 99,5 %. Dit is 101,3 % van de verwachte productie.

Het scada-systeem van de Oeverwind turbines is vanwege een IT probleem momenteel niet bereikbaar voor De Windvogel. De meterstanden van de Oeverwind turbines zijn daarom voor deze maand gebaseerd op de metingen in het inkoopstation.

Oeverwind WT01 bracht 1297,56 MWh op. Dit is 110% van de verwachte opbrengst. De beschikbaarheid is onbekend.

Oeverwind WT02 bracht volgens het inkoopstation ook 1297,56 MWh op. Dit is 107% van de verwachte opbrengst. De beschikbaarheid van deze turbine is onbekend. Op het moment van publicatie van dit bericht zijn de molens nog niet overgenomen van Vestas door Oeverwind bv.

De Amstelvogel tot slot leverde 709,306 MWh deze maand. De opbrengst was 135% van de verwachting. De beschikbaarheid van de turbine lag op 99%. Er was 8 uur geen wind.

Over heel 2023 heeft de molen 4678,656 MWh aan duurzame stroom geleverd. Deze opbrengst was 108% van de verwachting en de beschikbaarheid lag vorig jaar gemiddeld op 99.4%

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën