Gemeente Diemen in gesprek met inwoners over duurzame opwek

Inge Verhoef heeft deze zomer ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Diemen namens De Windvogel. Ook Harry Kemps van de lokale coöperatie Diemerwind, met wie we samenwerken, sprak in. Voorlopig heeft de gemeente geconcludeerd dat het nu nog te vroeg is voor een concrete projectontwikkeling. Het zoekproces naar mogelijkheden voor wind- en zonne-energie is wel gestart.

De Windvogel werkt samen met de lokale energiecoöperatie DiemerWind om duurzame energieopwek binnen de gemeente Diemen mogelijk te maken. Bij de inwoners en raadsleden zijn er zorgen over de effecten van de windturbines. Daarom heeft de gemeente besloten om eerst in gesprek te gaan met omwonenden en andere belanghebbende en onderzoek te doen naar de gevolgen voor gezondheid en natuur. De Windvogel en DiemerWind zullen een actieve rol hebben in deze gesprekken.

Zoekgebieden bij bestaande infrastructuur

Het college heeft ook de kaart van zoekgebieden laten aanpassen en daarbij zijn duidelijke uitgangspunten gehanteerd. Zo is voor windenergie rekening gehouden met een minimale afstand tot woningen van 400 meter. En alle zoekgebieden bevinden zich binnen een strook van 120 meter langs zware infrastructuur zoals snelwegen, spoorlijnen en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Raadsleden

“Wij merkten dat ook raadsleden de effecten van windturbines niet helemaal konden over zien. Daarom hebben wij hen uitgenodigd bij onze windmolen om eens een kijkje te nemen”, licht Inge toe. “Ook zullen wij de gemeente proactief informeren over de onderzoeksaspecten in de milieueffectrapportage en de provincie Noord-Holland tijdig betrekken.”

Samenwerking met Amsterdam

Sommige zoeklocaties liggen bijna op gemeentegrenzen. Zo ligt de Diemerscheg, een zoeklocatie van Amsterdam nabij A9, Amsterdamrijnkanaal en Driemond, heel dicht bij het Diemense zoekgebied. Het gaat hier om twee gebieden en twee loketten en dit maakt het combineren van projecten ingewikkeld. De gemeente Diemen gaat na in hoeverre samenwerking met de gemeente Amsterdam hierin mogelijk is.

Geen windmolen bij manege de Eenhoorn

Het college heeft besloten om de optie voor windenergie in het zoekgebied tussen de A1 en de spoorlijn Diemen-Weesp (West), vlakbij manege de Eenhoorn te laten vervallen. Het zoekproces naar mogelijkheden van wind- en zonne-energie in de andere Diemense zoekgebieden, in het buitengebied langs de zware infrastructuur en langs de Gooiseweg, gaat wel door. 

Zoekgebieden gemeente Diemen

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën