RIVM publiceert factsheet over windmolens en gezondheid

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de hinder die mensen ondervinden van windturbines. De belangrijkste conclusie is dat het geluid van windturbines het meest beschreven en bewezen effect is van hinder.

Deze hinder die mensen ondervinden kan indirect andere gezondheidsklachten veroorzaken, maar onderzoeken naar slaapverstoring door windturbines zijn niet eenduidig. Voor andere gezondheidseffecten zoals hart- en vaatziekten en effecten op de mentale gezondheid is onvoldoende bewijs gevonden dat die samenhangen met het geluid of wonen in de buurt van windturbines.

Persoonlijke factoren

Persoonlijke en contextuele factoren hebben invloed op de hinder die mensen van windturbines ervaren. Omwonenden kunnen al overlast of bezorgdheid ervaren zonder dat een windturbine aanwezig is (Michaud et. al., 2016), bijvoorbeeld door berichten over gezondheidsschade. Daarom helpt het volgens het RIVM om omwonenden te betrekken bij het lokale besluitvormingsproces. Dit kan de ervaren hinder verminderen. Het aandeel laagfrequent geluid en infrageluid van windturbinegeluid is vergelijkbaar met dat van andere alledaagse bronnen, zoals verkeer, zo heeft het RIVM gevonden.

Windmolens hebben in ieder geval positieve effecten op de gezondheid: er komen minder vervuilende stoffen in de lucht door het verstoken van fossiele brandstoffen.

Lees de factsheet: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-08/Factsheet-windturbines.pdf


 

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën