Omgevingsberaden over windturbines in Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein

De eerste twee omgevingsberaden over windturbines in het zoekgebied Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein zijn geweest. Het omgevingsberaad bestaat uit verschillende vertegenwoordigers van belangengroepen en bewoners uit de omgeving. Het werd georganiseerd door de initiatiefnemers van coöperatieve windturbines in dit gebied, onder wie De Windvogel.

In de omgevingsberaden wordt in vier avonden gewerkt aan het plan voor windenergie in dit gebied. Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben actief naar deelnemers gezocht.

Meer dan honderd bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van andere gebruikers van het gebied – zoals de sportverenigingen en natuurorganisaties – hebben zich aangemeld voor het omgevingsberaad. Uit deze groep zijn veertig mensen ingeloot om mee te doen.

Thematafels

Maandag 5 juli vond het eerste omgevingsberaad plaats. Na een vraaggesprek met de aanwezige wethouder Marieke van Doorninck en de plenaire introducties, splitsten de deelnemers in vier groepen op om in vier sessies te praten over de volgende onderwerpen:

  • Financiële participatie
  • Geluid en slagschaduw
  • Ruimtelijke inpassing
  • Natuur en Ecologie

Tijdens deze thematafels zijn veel kritische vragen gesteld. Tegelijkertijd is er constructief gesproken over het initiatief.
Tijdens het tweede omgevingsberaad in september zijn een aantal van de vragen en antwoorden verder besproken en komen de volgende stappen aan de orde.

Lokale normen gemeente Amsterdam

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State, moet het normenkader voor windturbines opnieuw worden vastgesteld. De gemeente Amsterdam heeft op 5 juli tijdens het omgevingsberaad aangegeven dat het belangrijk is dat het participatieproces doorgaat, zodat het gesprek over de impact van een eventueel windpark vorm krijgt en houdt. Geluid en slagschaduw zijn hier een belangrijk onderdeel van. De gemeente beraadt zich momenteel of en hoe lokale normen gesteld kunnen worden voor Noorder IJ-plas.

Planning Amsterdam Wind en NDSM Energie voor Noorder IJ-plas


Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën