Gemeenteraad aan zet in Bodegraven-Reeuwijk

Nu de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in drie bewonersavonden heeft opgehaald hoe de inwoners denken over de opwek van grootschalige duurzame energie, is het aan het college van B&W en de gemeenteraad om te komen met voorstellen.

Van de laatste bewonersavond is het beeldverslag in te zien via de website van de gemeente https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/duurzame-energie.

Eén van de locaties voor windenergie, langs de N11, bleek duidelijk de voorkeur te hebben van veel bewoners. Daarom laat de gemeente in dit zoekgebied een quickscan uitvoeren. Daaruit komen de effecten voor landschap, natuur, externe veiligheid, en nabijgelegen woningen.  Dit betekent niet dat een andere zoekgebieden voor windenergie afvallen. Wellicht zijn meer zoekgebieden nodig om de energiedoelstellingen in de gemeente en in de regio te halen of blijkt de locatie langs de A12 toch geschikter te zijn.

In de tussentijd gaan wij, als initiatiefnemers, de omgeving van de zoekgebieden in kaart brengen. Welke belanghebbenden zijn er allemaal en wie moeten er betrokken worden bij de ontwikkelingen?

Planning traject wind en zon in Bodegraven-Reeuwijk:

  • April 2019: Quickscan uitvoeren naar de effecten op landschap, natuur, externe veiligheid, en nabijgelegen woningen.
  • Mei 2019: Stakeholderanalyse zoekgebieden wind N11 & A12
  • Juni 2019: Gemeenteraad: Opiniërende bespreking met commissie ruimte
  • Herfst 2019: Enquête duurzaamheid bewonerspanel door gemeente
  • Herfst 2019: Bewonersavond door initiatiefnemers, ondersteund door gemeente
  • Concept bod Regionale Energie Strategie (RES) gereed voor besluitvorming
  • Besluitvorming in de gemeenteraad over concept bod Regionale Energie Strategie en locaties grootschalige energieopwekking in Bodegraven-Reeuwijk

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën