DiemerWind, energie voor & door Diemenaren

Zeg je Diemen dan denk je mogelijk aan de omstreden biomassacentrale van een Zweedse energiebedrijf. Maar terwijl de biomassa-van-ver voorlopig van de baan is, blijft de lokale energiebehoefte bestaan. Daarom heeft een groep betrokken Diemenaren de handen ineengeslagen om een energiecoöperatie op te richten. Lokaal en werkelijk duurzaam. Want alleen zo maken we fossielvrij leven binnen één generatie écht mogelijk.DiemerWind is een nieuwe lokale energiecoöperatie, deze zomer opgericht voor en door Diemenaren. De coöperatie richt zich specifiek op Diemen en iedereen die in de buurt woont of werkt. De coöperatie ontwikkelt initiatieven om duurzame energie op te wekken, geeft voorlichting en stimuleert, samen met haar leden, inwoners van en rondom Diemen om zelf meer duurzame energie op te wekken. Met de opbrengsten willen wij de natuur versterken, twee vliegen in 1 klap.

De coöperatie doet dit onder het motto: “Met elkaar maken we de energietransitie, wekken we energie op uit duurzame bronnen en besparen we energie.”

DiemerWind bereikt haar doel door het oprichten en exploiteren van een of meer windturbines of andere vormen van duurzame energieopwekking. De coöperatie zorgt ervoor dat de windturbines voor ten minste 50% lokaal eigendom worden, dus van de inwoners en omwonenden van Diemen. Het Klimaatakkoord noemt dit percentage als een streven voor energiecoöperaties. DiemerWind doet het gewoon.

DiemerWind werkt samen met De Windvogel en andere organisaties met een verwante doelstelling.

Meer informatie en de mogelijkheid om lid te worden van de coöperatieve vereniging U.A. is te vinden op www.diemerwind.nl.

Wist je dat? Het wapen van Diemen bevat sinds het begin (1817) 3 eenden. Dit als verklaring ook voor het gekozen logo door onze collega coöperatie.

Laetitia Ouillet

Laat een reactie achter

Categorieën