Interview met Jorrit Leijting (coöperatie DiemerWind)

Een van de nieuwste samenwerkingsprojecten van De Windvogel is DiemerWind: een coöperatie in Diemen die bezig is met de ontwikkeling van windenergie in het Diemerbos. DiemerWind is momenteel een coöperatie met drie bestuursleden, waarvan Jorrit Leijting er een is. Wat drijft hem en wat verwacht hij van DiemerWind de komende jaren?

Even voorstellen

“Ik ben van huis uit milieuwetenschapper en ben sinds mijn afstuderen altijd bezig geweest met duurzaamheid. Sinds vijf jaar werk ik als zelfstandige in de energietransitie. En die kan me niet snel genoeg gaan! In mijn eigen woonplaats Diemen ben ik ook al jaren betrokken bij allerlei duurzaamheidsprojecten. Zo hebben we de afgelopen jaren met Diemen Ecostroom al 500 zonnepanelen op bedrijfsdaken gelegd.

Jorrit Leijting.

Ik vind het belangrijk dat energie lokaal wordt opgewekt en dat bewoners zelf deelnemers kunnen worden. Iedereen kan dat, je hoeft niet zelf de zonnepanelen op je dak te leggen. Voor wind geldt hetzelfde: iedereen kan als het ware een stukje van een windmolen kopen en zo verantwoordelijk worden voor duurzame energieopwekking. Dus zo ontstond DiemerWind: een coöperatie voor in Diemen opgewekte windenergie. Het streven is om drie windmolens te gaan bouwen.”

“Echt iedereen kan bijdragen aan de energietransitie”

Samenwerking met De Windvogel

“We dachten al langer aan windenergie, maar dat is echt een andere tak van sport; er gaat veel meer tijd, kennis en geld in zitten dan in zonnepanelen. Daarom zijn we heel blij met de samenwerking tussen DiemerWind en De Windvogel. De Windvogel ondersteunt ons achter de schermen met de technische en gemeentelijke procedures. Onze eigen coöperatie is het gezicht naar de Diemenaren toe: we werven leden in Diemen en omgeving, zorgen voor persaandacht, et cetera.

Toekomstplannen

“In oktober 2020 hadden we een eerste bijeenkomst met alle belanghebbenden, zoals de partijen die verbonden zijn aan het Diemerbos. Het Diemerbos is nog geen officieel toegewezen locatie, maar wel de meest voor de hand liggende plek als je naar de zoekgebieden in Diemen kijkt. Al die partijen, zoals natuurorganisaties en de scouting, waren in principe positief. Maar windturbines hebben natuurlijk effecten op de omgeving en natuur, dus daar gaan we heel zorgvuldig onderzoek naar doen. Dat is deel van een lange procedure waar we nu net mee beginnen. Tot de zomer van 2021 concentreren we ons voornamelijk op ledenwerving en het creëren van draagvlak in Diemen en omgeving. We willen zoveel mogelijk bewoners en belanghebbenden spreken. Hoe meer mensen achter ons plan staan, des te meer bestaansrecht krijgt DiemerWind. Ondertussen willen we mensen natuurlijk ook uitleggen dat ze mede-eigenaar kunnen worden van de toekomstige windmolens, en dat ze daarvan kunnen profiteren. In de zomer brengt de gemeente Diemen een nieuwe RES (Regionale Energiestrategie) uit. Daarin worden de plannen vastgelegd voor hoe we de komende jaren duurzame energie gaan opwekken. We hopen natuurlijk dat de gemeente ons daarna de vergunning verleent om de windmolens te gaan bouwen én dat Staatsbosbeheer, de eigenaar van het Diemerbos, ook akkoord is. Ik ben daar optimistisch over. Tot nu toe is iedereen die we spreken enthousiast!”

Voor en door Diemenaren

“Uit onderzoek blijkt dat er veel minder bezwaren tegen windmolens zijn als mensen zelf eigenaar kunnen worden. Dat is wat we graag met DiemerWind willen bereiken. De windmolens worden eigendom van mensen die in Diemen of de nabije omgeving wonen of werken. De opbrengst van de windenergie steken we in de ontwikkeling van natuur, bijvoorbeeld in het Diemerbos. Dat is toch mooi?”

Ga voor meer informatie of om direct lid te worden naar www.diemerwind.nl!

Inge Verhoef

Categorieën