Graag nodigen we jullie uit voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van De Windvogel. In 2021 zal de eerstvolgende ALV plaatsvinden op zaterdag 26 juni. Het tijdstip is nog niet bekend, maar zal zo snel mogelijk via de mail en website gecommuniceerd worden.

Online of offline?
We houden er rekening mee dat de ALV vanwege coronamaatregelen wederom online zal plaatsvinden – maar we durven ook voorzichtig te hopen op een ‘offline’ bijeen-komst! Jullie horen snel van ons. Ook de agenda en stukken voor deze ALV volgen.

Vragen vooraf insturen
Om er zeker van te zijn dat eventuele vragen goed beantwoord worden, kun je je vragen alvast per mail sturen naar info@windvogel.nl. Dan zullen wij in de aanloop naar de vergadering de vragen en de bijbehorende antwoorden publiceren en bij de vergader-stukken voegen. Tijdens de vergadering zullen wij eventuele vragen direct beantwoorden.

Bekijk het verslag van de vorige ALV (10 oktober 2020) hier terug.