Rijne Energie: plan ingediend bij gemeente Utrecht

Op 1 november 2020 is het ambitieuze plan voor het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop (gemeente Utrecht) gepresenteerd door het consortium van samenwerkende initiatiefnemers energiecoöperatie Rijne Energie, BHM Solar en Eneco. Het voorstel omvat vijf windmolens en meerdere zonnevelden: hiermee kan voor circa 30.000 huishoudens duurzame elektriciteit worden opgewekt. De Windvogel is samenwerkingspartner van Rijne Energie en schreef mee aan het plan.

Het door de gemeente Utrecht benoemde ‘pauzelandschap’ in Rijnenburg en Reijerscop wordt met het plan voor minstens twintig jaar ingezet voor de opwekking van duurzame energie. In de polders ten zuiden van de A2 en ten westen van de A12 wil het consortium meerdere zonnevelden aanleggen en vijf windmolens bouwen die samen jaarlijks ruim 90 miljoen kilowattuur aan duurzame energie gaan opwekken. Daarbij is het doel zoveel mogelijk de landschappelijke kenmerken van het gebied te behouden en versterken. Hiermee blijft het veenweidegebied behouden en ontstaat er een groene ruggengraat voor recreatie.

Een visualisatie van de toekomstige windmolens in het gebied.

De ontwikkelaars van het energielandschap hebben gebiedseigen natuur, waterpartijen, landschapsontwikkeling en recreatie concreet uitgewerkt. Daarbij is het uitgangspunt dat hoe meer duurzame energie er komt, er eveneens meer beplanting komt om het robuuste karakter van het landschap te bevorderen. Binnen de contouren van het plan blijft er ruimte voor woningbouw aan de zuidzijde van het energielandschap.

Door de aandacht voor de natuurontwikkeling blijft het gebied ten dienste van de huidige inwoners en de mogelijke toekomstige inwoners. Het landschap sluit aan bij de behoefte van de stad naar duurzame energie en recreatie, en sluit toekomstige woningbouw niet uit.

Lokaal eigendom
Eén van de belangrijkste pijlers van het plan is dat het energielandschap voor 50% eigendom wordt van de lokale energiecoöperatie Rijne Energie. De coöperatie is opgericht om inwoners van het gebied zeggenschap te geven in de plannen en financieel mee te laten doen. Inwoners van Utrecht en omgeving kunnen lid worden van de coöperatie. Ook als je al lid bent van De Windvogel, kun je meedoen aan Rijne Energie.

Meer weten?
Rijne Energie organiseert op dinsdag 10 november om 20.00u een online informatiesessie. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar info@rijne-energie.nl om zich te registreren.


Inge Verhoef

1 reactie

  1. […] het plan wordt het noordelijke deel van de polders Rijnenburg en Reijerscop voor minstens 20 jaar nuttig […]

Laat een reactie achter

Categorieën