Groen licht voor plan energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Goed nieuws vanuit Utrecht! Vandaag heeft het Utrechtse college Rijne Energie geselecteerd voor de ontwikkeling van het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. Rijne Energie is een Utrechtse energiecoöperatie, ontstaan uit de samenwerking van drie coöperaties, waarvan De Windvogel er een is. Het plan gaat nu de volgende fase in.

Door het plan wordt het noordelijke deel van de polders Rijnenburg en Reijerscop voor minstens 20 jaar nuttig gebruikt voor de opwekking van duurzame energie. De meerdere zonnevelden en windmolens kunnen samen jaarlijks ruim 50 tot 270 miljoen kilowattuur aan duurzame energie gaan opwekken. Daarbij zullen zoveel mogelijk de landschappelijke kenmerken van het gebied behouden blijven en versterkt worden. Zo blijft het veenweidegebied behouden en ontstaat er een groene ruggengraat voor recreatie. Daarnaast blijft er ruimte voor eventuele toekomstige woningbouw na 2040 aan de zuidzijde van het energielandschap. Het energielandschap sluit op deze manier aan bij de behoefte van de stad aan duurzame energie, recreatie en toekomstige woningbouw.

50% lokaal eigendom

Het uitgangspunt is dat het energielandschap voor 50% eigendom wordt van de inwoners van Utrecht en omgeving. Als lid van de energiecoöperatie Rijne Energie kunnen inwoners en omwonenden van het gebied zeggenschap hebben in de plannen en financieel participeren. De coöperatie zet de opbrengsten in voor verdere verduurzaming. Omwonenden en inwoners van Utrecht en omliggende gemeenten kunnen lid worden van de coöperatie via www.rijne-energie.nl en meebeslissen over het plan en de opbrengsten.  

Hoe nu verder?

Het consortium van Rijne Energie, het Utrechtse BHM Solar en Eneco gaat als initiatiefnemer het plan van het energielandschap verder uitwerken volgens ons ingediende initiatiefvoorstel met groeimodel. In het huidige voorstel wordt gesproken over de bouw van drie windmolens en meerdere kleine zonnevelden. De plannen kunnen echter worden uitgebreid tot acht windmolens en 230 hectare zonneveld. Grondeigenaren met interesse kunnen zich nog aansluiten.

Verantwoordelijkheid nemen

De gemeente Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn en haar verantwoordelijkheid nemen door het lokale energiegebruik ook zoveel mogelijk lokaal op te wekken. Gezien het feit dat Utrecht momenteel voor 97% op fossiele energie draait, is dit hard nodig. Het consortium, waar De Windvogel trots deel van uitmaakt, wil daarom een significante bijdrage leveren door lokale groene stroom op te wekken die te vergelijken is met het stroomgebruik tot wel 82.000 huishoudens. 

Doe je mee?

Iedereen kan lid worden van Rijne Energie: duurzame energie van, voor & door Utrechters!

headerbeeld: Hasan Zahra via Pexels

Posted in

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën