Drentse Monden en Oostermoer: wat doet De Windvogel daar nu?

De afgelopen tijd is Drentse Monden en Oostermoer, het windpark in Drenthe waarin wij als Windvogel ook participeren, veel in het (lokale) nieuws geweest, vooral rondom het gebiedsfonds. Mogelijk heb je hier ook iets van meegekregen en vraag je je af wat er precies gaande is, en wat de rol van De Windvogel nu is. Siward Zomer – onze oud-voorzitter, maar nu nog namens de Windvogel betrokken bij het park in Drenthe – geeft toelichting:

“In Drentse Monden en Oostermoer, in het noordoosten van Drenthe, wordt door drie initiatiefnemers één groot windpark gebouwd, van 45 windmolens. De Windvogel heeft met één van de initiatiefnemers, DEE (Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond), een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Wij zorgen ervoor dat omwonende burgers in het windpark Drentse Monden kunnen participeren, en dat de burgerwindmolens bijdragen aan lokale duurzame ontwikkeling. Met de opbrengst van de windenergie kunnen namelijk nieuwe duurzame projecten gefinancierd worden. Die opbrengst komt terecht in een gebiedsfonds: daar stoppen alle aandeelhouders van het windpark geld in, dat besteed mag worden in de regio.Daarnaast wil De Windvogel de opbrengsten van haar eigen aandeel lokaal inzetten in buurtprojecten. Dat is onze eigen “winst”, waarmee we nieuwe duurzame energiecoöperaties willen aanmoedigen. Over die laatste pot geld beslissen de leden van De Windvogel.”

Enquête

“In januari is er een enquête verstuurd in de omgeving, om beter inzicht te krijgen aan welke projecten en doelen het geld in het eerstgenoemde gebiedsfonds besteed zou moeten worden, volgens betrokkenen en omwonenden. Over die enquête is onenigheid ontstaan bij de Omgevingsadviesraad en de gemeente. Onze ervaring is dat je mensen zelf moet betrekken bij het beheren en besteden van het gebiedsfonds. Wat je niet moet doen: met adviseurs en ambtenaren van buitenaf bedenken wat er met het geld moet gebeuren. We willen dat mensen zelf aan het stuur zitten en het gebiedsfonds gebruiken voor duurzame projecten waar de hele omgeving baat bij heeft.”

Op zoek naar duurzame buurtprojecten

“Daarnaast willen we graag samenwerken met mensen die lokaal en coöperatief willen gaan ondernemen in duurzame energie. Zoals dat ook in Limburg is gegaan met Zuidenwind, een succesverhaal in mijn ogen. Met de opbrengst van een groot project worden daar weer nieuwe, kleinere projecten en zelfs nieuwe windparken opgestart. Zo blijft de winst steeds terugvloeien in duurzame ontwikkelingen.”

“We zijn altijd, en dus ook in Drenthe, op zoek naar de juiste lokale ‘ingangen’ om die nieuwe projecten te vinden en van de grond te krijgen. Wij willen het geld laten landen in de lokale omgeving, als investering. We kijken dus ook naar de resultaten van de enquête, want die geven een goed beeld van wat ze in Drenthe zélf graag willen. We stellen graag samen met de buurt verder vast waar behoefte aan is. Dat kan bijvoorbeeld ook een de aanleg van snel internet zijn, of het isoleren van de sporthal om maar iets te noemen. Weet je nog een duurzaam project of een zonnig dak in de regio van het windpark Drentse Monden? Neem dan zeker contact op!”

Posted in

Inge Verhoef

Categorieën