Regio Amstelland werkt met drie energie scenario’s

In de regio Amstelland wordt hard gewerkt aan de Regionale Energiestrategie. Dit komt voort uit de afspraken in het landelijke Klimaatakkoord. Samen met de Amstellandgemeenten, de provincie Noord-Holland en diverse organisaties wordt onderzocht hoe en vooral waar mogelijk duurzame elektriciteit uit zon en wind kan worden opgewekt. Wat vinden we geschikte plekken voor zonnepanelen? Hoe gaan we om met windenergie? Waar wel en waar juist niet?

Drie scenario’s energietransitie Amstelland

Met groepen belanghebbenden zijn drie verschillende energie scenario’s uitgewerkt. Elk energiescenario is een hulpmiddel voor het gesprek met de inwoners. Zo wordt in het scenario ’infrastructuur’ maximaal ingezet op windmolens en zonnevelden in de buitengebieden. In het scenario ’energiestad’ is gekeken hoeveel duurzame energie we zouden kunnen opwekken als we de natuur sparen en we alleen in de stad duurzame energie opwekken. En scenario ’lokale kracht’ gaat uit van maximaal draagvlak onder de bevolking. 

De Windvogel is bij deze bijeenkomsten aanwezig om haar plannen voor burgerwindmolens in te brengen en mee te denken over geschikte locaties, en vooral over de coöperatieve opwekking.

Diemen

De gemeente Diemen nodigt haar inwoners op 4 februari uit om in gesprek te gaan over duurzame energieopwekking in en rond Diemen met o.a. zonnevelden en windturbines.

Diemen werkt mee aan het nationaal programma RES (Regionale Energie Strategie). De denkrichtingen die zijn opgehaald in de regio gaan we bespreken en verrijken met lokale kennis en inzichten van Diemense inwoners.

We hoeven niet te kiezen uit één van deze energiescenario’s. Het gaat er om dat we met elkaar bespreken welke bouwstenen uit de scenario’s ons aanspreken en welke niet. De opbrengst van de avond wordt gebruikt bij het opstellen van de concept-RES voor onze regio. 

Aanmelden Diemen

Wilt u meepraten? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar communicatie@duoplus.nl ovv ‘aanmelding RES Diemen’.

Ouderkerk aan de Amstel

De gemeente Ouderkerk aan de Amstel organiseerde op 21 januari een avond over energieopwekking. Daar konden inwoners aangeven wat hun beeld is bij de energieopwekking met zonnevelden en windmolens.

Ook daar was De Windvogel aanwezig om kennis te delen, wij hebben immers al een windmolen in deze gemeente, De Amstelvogel en willen  er graag nog een paar bij.

Vervolg proces

Alle verkregen informatie wordt verwerkt in een concept Regionale Energiestrategie (RES). Hier moeten vervolgens alle betrokken overheden (provincie, gemeenten en waterschap) een besluit over nemen.

Intussen gaat De Windvogel verder met het verkennen van diverse locaties voor nieuwe windmolens, in nauwe samenwerking met de gemeente en de provincie.

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën