Update participatieronde 2020

De Windvogel heet de nieuwe leden van harte welkom! De volgende participatieronde zal rond de zomer van 2020 plaatsvinden. Dan kunnen alle leden weer geld investeren of hun participatie verhogen. Hou hiervoor de nieuwsbrief en de website in de gaten.

Er is onlangs een ronde geweest waarin €800.000 opgehaald is en dit geld wordt momenteel geïnvesteerd in Drenthe, Zeewolde en Vlaardingen.

Waarom kunnen leden niet jaarrond participeren?

Het investeren in windprojecten gaat stapsgewijs. Omdat een windproject in meerdere fases is opgebouwd is er iedere keer weer een investering nodig. In de beginfase zijn de kosten wat kleiner en gaan ze bijvoorbeeld naar onderzoeken, communicatie en voorbereiding. Later in het project worden er hogere kosten gemaakt, zoals de aansluiting op het net, funderingen en de aanschaf van de turbines.   Wanneer er weer een grote investering gedaan moet worden, vragen we de leden om te participeren. Zo staat er nooit teveel geld op de bank.

Frank, penningmeester: “Namens het bestuur wil ik u allemaal bedanken voor uw bijdrage en inzet om steeds weer te investeren wanneer de projecten daarom vragen. Wij willen als bestuur u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de verschillende projecten, de benodigde investeringen en de samenhang met de participatierondes. Door de aanpak in onze coöperatie om meerdere projecten tegelijkertijd te ontwikkelen, spreiden we de risico’s en maken we het mogelijk dat er voor de leden steeds weer een nieuwe kans is om financieel te participeren.”

Frank Schoenmaker_penningmeester De Windvogel
Posted in

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën