Project Oeverwind Vlaardingen in realisatiefase

Na de uitspraak van de Raad van State, waaruit blijkt dat de wijziging  bestemmingsplan en omgevingsvergunning vanaf 12 mei onherroepelijk is, zijn De Windvogel en het Vlaardings Energie Collectief de realisatiefase – die van het projectmanagement – ingegaan.

Belangrijke mijlpalen in deze realisatiefase zijn de verplichtingen die we naar de subsidieverlener hebben. Binnen de gestelde termijn moeten wij belangrijke opdrachten geven voor zowel de elektriciteitsaansluiting als de turbine-levering. Met de daarbij behorende aanbetalingen zijn dat forse bedragen. Om die reden hebben we de participatie-2021 van start laten gaan tot een gezamenlijk bedrag uit participaties-2020 en 2021 van 1,5 miljoen euro. Deelnemers hebben voor bijna 100% op deze participatie ingeschreven. Het blijft spannend, want de storting van de toegezegde participaties in de maand oktober is het moment van de waarheid.

Twee windturbines

Met Vestas hebben we nu een definitieve offerte en planning liggen om de twee turbines in de maand februari 2023 op te bouwen. Van Stedin proberen we nog een iets voordeliger offerte te krijgen. Door corona is de bezwaarprocedure met een jaar vertraagd. Dit zorgt ervoor dat de kosten van realisatie fors zijn toegenomen. Gelukkig brengt dit de haalbaarheid nog niet in gevaar. De nabijheid van Rotterdam-The Hague Airport maakt dat de turbinekeus tot twee maal 3,6 MW beperkt blijft en er gemiddeld een 19.000MWh. per jaar geproduceerd zal worden.

Jonge aanplant en bos

Na afronding van het sonderingsonderzoek in het Oeverbos hebben wij opdracht gegeven voor de berekening van de fundaties en de tijdelijke bouwterreininrichting met kraanopstelplaatsen. Voor het inrichten van de kraanopstelplaatsen moet er flink wat jonge aanplant van 2019 worden verwijderd. Ook wat oudere delen eiken- en beukenbos moeten plaats maken voor het bouwterrein. Dit laatste verplicht ons tegelijkertijd tot het uitvoeren van bodemsanering, omdat de onderliggende grond verontreinigd is door baggerslib van 1960. De jonge aanplant proberen we nog een nieuwe plaats te geven in de omgeving van de gemeente Vlaardingen door ze met kluit-en-al te rooien. Hiervoor moeten wij een grondeigenaar zien te vinden die dit wil en er ruimte voor heeft. Staatsbosbeheer ziet liever weer andere bomen terugkomen naar hun intussen aangepaste landschapsinrichtings-wensen.

Slimme inrichting gebied

Het uitwerken van de inrichting van het Oeverbos met de twee turbines is nog een heel avontuur geworden. Dit komt omdat de turbinebouwer de kraanplaatsen gedurende de komende twintig jaar ter beschikking wenst te houden voor het efficiënt uitvoeren van onderhoud. Dat zou betekenen dat het terugplanten van bijna één hectare bos niet meer mogelijk is. Bovendien zou de inrichting en het gebruik van het Oeverbos er totaal anders uit gaan zien. Wij hebben uiteindelijk de schade kunnen beperken tot 1200m2 minder bos. Dit is mogelijk door minder brede onderhoudspaden te combineren met wandelpaden en de opstel- en opbouwruimte voor slechts één kraantype te ontwerpen.

Samen met Staatsbosbeheer is daar een plan voor ontwikkeld, waarin ook zij een verbetering zien. Zij staan achter de vernieuwing en herinrichting van het bosoppervlak ten koste van speelweides. Het algemeen principe is dat Oeverwind Vlaardingen alle gevelde bomen herplant op het terrein. De vermindering van oppervlak aan recreatiebos door de forse funderingen onder de 80 meter hoge turbinemasten compenseert de coöperatie door een vergoeding of een ander plan.

Planning

De planning is dat vanaf juli 2022 delen van het bos afgesloten worden voor het publiek. Wij starten dan met de bodemsanering en het graven van de bouwputten en de kabeltracees. Daaraan voorafgaand zullen we al in de winter van 2022 het nodig kapwerk en rooiwerk uitvoeren. Dit om de fauna zo min mogelijk te verstoren en het herplanten een goede kans te geven. Kortom: het wordt een mooi jaar vol activiteiten voor De Windvogel en het Vlaardings Energie Collectief.

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën