Woord van de voorzitter: Laetitia Ouillet

Nieuw team: nog meer energie

Afgelopen juli hebben de aanwezigen bij de ALV gestemd voor 3 nieuwe bestuursleden. Welkom Kjell, Erik en Michiel! Wat zijn wij verheugd dat jullie er zijn.

Waar ik aanvankelijk bang was dat de overleggen van donderdagavond nóg langer zouden gaan worden, is toch weer gebleken dat vele handen het werk licht maken. Alledrie brengen expertise die wij hard nodig hebben.

Zo is Erik gelijk zijn tanden gaan zetten, samen met projectleider Martien, in de bouw van ons mooie windpark Oeverwind in Vlaardingen, waarvoor wij eind dit jaar hopen de financiering rond te hebben.

Kjell helpt met het opzetten en reviewen van business cases voor nieuwe projecten en Michiel heeft met het communicatieteam eigenhandig een open dag voor de leden geregeld. Samen denken wij ook na over nieuwe manieren om met onze leden in gesprek te gaan. Dit was een nadrukkelijke wens uit de strategiesessies met de leden. Hoe delen wij informatie en maken wij samen keuzes over de toekomst van de Windvogel. Hierover hopen wij begin 2022 al een en ander te starten.

Ook mooi om te zien hoe zo’n bouwproces iedereen mobiliseert. De participatieronde is wederom een succes geweest en stelt ons in staat om tijdig alle contracten te tekenen. Maar naast alle contracten moet er een hoop geregeld worden. Zo moet je een veiligheidsplan opstellen, meerdere vergunningen opvragen om met vrachtwagens over wegen en dijken te rijden om de molens te bouwen, ontheffingen vragen bij gemeentes en waterschappen, nadenken over de bomen die herbestemd kunnen worden, enz. Kortom: er gaat een hoop vrijwilligersenergie in de productie van duurzame energie. 

Ik wens jullie allen een fijne herfst: een seizoen waar alle windmolens naar
uitkijken!

Laetitia Ouillet

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën