Michiel Bron: “Na anderhalf jaar online, is het geweldig om elkaar weer te ontmoeten”

In het dagelijks leven doet Michiel Bron promotieonderzoek aan de Universiteit van Maastricht naar de betrokkenheid van energiebedrijven bij alternatieve energiebronnen. Daarnaast vindt hij het belangrijk om in praktische zin een bijdrage aan de energietransitie te leveren. “Als bestuurslid van De Windvogel kan ik deze ambitie samen met anderen waarmaken.”

Michiel wil binnen het bestuur voorstanders van windenergie mobiliseren en meer jongeren bij De Windvogel betrekken. “Alle leden die actief willen meedenken met het reilen en zeilen binnen de Windvogel en het doen slagen van de energietransitie moeten daar – nog meer dan nu het geval is – de gelegenheid voor krijgen. Als we kennis bundelen, worden wij daar allemaal alleen maar sterker van. Mijn uitdaging is om hen op een goede manier bij elkaar te brengen.”

Werkgroepen

Dit streven sluit naadloos aan op de herziene strategie van De Windvogel die de ALV in juni unaniem heeft omarmd, is zijn vervolg. “Mensen gaven aan actiever en in werkgroepen met elkaar aan de slag te willen gaan. Binnen het bestuur ben ik nu aan het uitzoeken welke expertise er is en hoe we deze kennis bij elkaar kunnen brengen.” Dit is een flinke opdracht die niet van vandaag op morgen is geklaard, beseft Michiel. “Als eerste stap willen wij een enquête uitzetten binnen alle leden van De Windvogel om een inschatting te kunnen maken hoeveel tijd mensen kunnen investeren in de werkgroepen die we willen starten.”

“Binnen het bestuur zoek ik uit welke expertise er is bij de leden en hoe wij deze kennis bij elkaar kunnen brengen”

Open Dag bij…

Michiel zijn eerste wapenfeit binnen het bestuur is de organisatie van de Open Dag van De Windvogel in september. Hij kijkt er met een goed gevoel op terug. “Na anderhalf jaar online ontmoetingen, vond ik het geweldig om veel mensen te mogen verwelkomen bij onze Amstelvogel”, klinkt het enthousiast. “In de ochtend was er een inhoudelijke discussie over tijdelijke energieopslag. Een panel met gespreksleider Emiel van Druten, publicist Thijs ten Brinck, Michiel Roelofs van Emmetgreen en Lars Rupert van Giga-storage woog samen met de aanwezige leden de voors en tegens tegen elkaar af. ’s Middags waren ook niet-leden welkom en hebben we buiten bij de windmolen doorgebracht.”

“Ongeveer honderd mensen bezochten de Open Dag van De Windvogel. Een mooi aantal. Sommigen fietsten langs en haakten aan omdat zij wel eens een windmolen van binnen wilen zien.”

…De Amstelvogel

Het kersverse bestuurslid had voor de middag bioloog Mark Kuiper geregeld die tijdens zijn rondleiding de aanwezigen meer heeft verteld over de flora en fauna in het gebied. Michiel: “Het was leuk om van hem meer te leren over de biodiversiteit in de omgeving van de Amstelvogel. Ik denk dat we daar een mooie molen hebben die laat zien hoe landschap en windenergie goed samen kunnen gaan.”
Verder konden bezoekers De Amstelvogel van binnen zien, heeft het lokale samenwerkingsverband Amsterdam Wind zich kunnen voorstellen en was er ruimte om vragen te stellen. Michiel schat dat een kleine honderd mensen zijn langsgekomen. “Een mooi aantal. Sommige mensen kwamen langsfietsen en haakten aan omdat zij wel eens een windmolen van binnen wilden zien.”

“Ik heb geschiedenis en filosofie gestudeerd en doe nu onderzoek naar de historische wortels van de huidige energietransitie.”

Onderzoek
Een Open Dag als deze waar iedereen kan langskomen is leuk om te organiseren, omdat het zo anders is dan zijn werk als onderzoeker, stelt het jongste bestuurslid van De Windvogel. “Ik heb geschiedenis en filosofie gestudeerd en doe nu onderzoek naar de historische wortels van de huidige energietransitie, door te kijken naar hoe spelers in de oliesector de grondschaarste- en milieudebatten mede hebben vormgegeven. Daarbij kijk ik specifiek naar inmenging vanuit de oliesector op de ontwikkeling van kernenergie tussen 1945 en 1986”, legt hij uit. “Het is heel opvallend dat deze ondernemingen tijdens de oliecrisis in de jaren ’70 en ’80 serieus geïnteresseerd waren in alternatieve energiebronnen, maar dat hun visie hierop tien jaar later omslaat. In de jaren ’90 van de vorige eeuw beginnen energiebedrijven klimaatverandering door fossiele brandstoffen te ontkennen en doen ze veel minder onderzoek naar andere mogelijkheden van energieopwek. Als je ziet hoe ze nu proberen in te spelen op de energietransitie, is dat eigenlijk nauwelijks meer voor te stellen.”

Verbinding

Tijdens zijn studententijd deed Michiel al veel vrijwilligerswerk bij de jongerenvakbond van de CNV. “Nadat ik afgestudeerd was, liep dit af en was ik op zoek naar iets nieuws. Ik vind het belangrijk om naast mijn abstracte onderzoek mensen en de grote vraagstukken met elkaar te verbinden. Via de initiatieven van lokale energiecoöperatie Rijne Energie kwam ik in contact met De Windvogel en las ik de vacature voor het bestuur. Hoewel de termijn al was verstreken  reageerde voorzitter Laetitia Ouillet gelukkig meteen positief op mijn vraag of ik kon helpen.”

“Ik vind het belangrijk om naast mijn abstracte onderzoek mensen en de grote vraagstukken met elkaar te verbinden.”

Michiel woont sinds maart alle bestuursvergaderingen bij en is op de ALV in juni officieel benoemd als bestuurslid. “Het laten slagen van de energietransitie is een flinke kluif die veel vraagt van de samenleving en De Windvogel. Ik draag daar graag aan bij in mijn komende termijn als bestuurslid”, zegt hij tot slot.

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën