Participatieronde 2020 geopend

En wat er nog meer besloten is op de online ALV 27 juni 2020

Afgelopen zaterdag hadden we een bijzondere Algemene Ledenvergadering. In meerdere opzichten. Siward Zomer heeft afscheid genomen en geeft het stokje door aan Laetitia Ouillet.  En dat alles gebeurde via een online bijeenkomst.

Ook de stemming verliep digitaal via Survey Monkey. Tot een uur na de vergadering konden leden nog stemmen. In totaal hebben 53 leden hun stemmen uitgebracht.

Er is een belangrijk besluit genomen  voor de nabije toekomst: alle leden kunnen weer participeren tot een bedrag van 1,2 miljoen euro. Doe mee aan de voorinschrijving via de ledenwebsite.

Financieel plan: Informatie Memorandum 2020

De ALV stelde het Informatie Memorandum 2020 vast: daarmee kan onze coöperatie participaties tot € 1,2 miljoen ophalen onder onze leden. Jullie kunnen dus allemaal weer investeren in onze mooie duurzame energieprojecten!  

Intekenen kan vanaf vandaag! Einde voorintekening: 31 oktober 2020. De storting van het toegezegde bedrag verwachten wij in november 2020. Leden ontvangen daarvoor nog een uitnodiging van de penningmeester.

Lees hier hoe het bedrag van 1,2 miljoen is opgebouwd en waarom we financiële buffers willen.

Participatieruimte voor alle leden die nog geen participatie hebben.

Ook nieuwe leden krijgen de kans om te participeren in De Windvogel. Mocht de participatieruimte van € 1,2 miljoen vol zitten, dan houden deze leden toch de mogelijkheid om alsnog te investeren. Dat kan tot een bedrag van maximaal € 1000 per lid tot een maximum jaartotaal van € 200.000.

Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving

Nieuwe kandidaat-voorzitter

Laetitia Ouillet is gekozen als nieuw bestuurslid door de ALV. Het bestuur bepaalt wie de voorzitter wordt en draagt Laetitia voor als voorzitter. Laetitia is daar een goede kandidaat voor omdat zij sinds 16 jaar werkzaam is in energiewereld en graag coöperatief wil ontwikkelen. Zij heeft gewerkt bij Nuon en Eneco, en is nu werkzaam aan de TU Eindhoven. Zij heeft veel kennis van de energiemarkt en van innovaties in de sector. Laetitia is 42 jaar en afkomstig uit Frankrijk.

Jaarrekening 2019

Door de Coronacrisis is er nog geen accountverklaring beschikbaar. Degene die onze jaarrekening beoordeelt kreeg het Coronavirus. Het gevolg is dat we de Jaarrekening 2019 op de ALV in september 2020 pas kunnen goedkeuren. Je ontvangt tijdig een uitnodiging voor deze tweede ALV.

Wel geeft Frank Schoenmakers, penningmeester, een toelichting op de Jaarrekening. Het verlies is opgelopen. Dat komt door een wijziging in 2012 in de manier van afschrijven van onze windmolens. Toen was er een belastingvoordeel, waardoor inkomsten voor onze coöperatie eerder zijn genomen, en de verliezen pas later. Het is dus een gepland verlies, we wisten hiervan en al met al staan we er niet slecht voor omdat er in de nabije toekomst winsten verwacht worden.

Mijlpalen 2019

Het jaar 2019 was in veel opzichten een goed jaar voor De Windvogel. Wij bereikten Financial Close in het gezamenlijke windpark Drentse Monden en Oostermoer, wij repareerden de Gouwevogel zodat die weer vrolijk draait, en we verkregen vergunningen en SDE-subsidie voor windpark Oeverwind te Vlaardingen. Bijna hadden we ook Financial Close bereikt voor onze andere grote deelname in windpark Zeewolde. Dat is uiteindelijk vertraagd vanwege de financiële problemen van windturbineleverancier Enercon. Na overleg met de bank is besloten om te switchen naar windturbineleverancier Vestas. Financial Close is in juni 2020 alsnog bereikt, met nog steeds een gezond projectrendement. Dit betekent dat de bouw kan starten!

Toekomstbeeld is zeer positief

Kijkend naar de toekomst kan De Windvogel zich voorbereiden op nieuwe maatschappelijke investeringen. Wat gaan we doen met de opbrengsten van onze nieuwe projecten? We hebben straks een cashflow van €200.000 per jaar tot 2035. Het bestuur zal met voorstellen komen voor lokale duurzame projecten in samenspraak met lokale initiatiefnemers.

Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving

Rente over de leningen en participaties van 2019 is weer vastgesteld op 2%, prognose 2021 is 3%

Omdat het financieel toekomstbeeld gunstig is, verwacht het bestuur voor volgende jaren een stijging naar 3% tot 5% vanaf 2022.

Posted in

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën