NDSM Energie, Amsterdam Wind en gemeente Amsterdam ondertekenen overeenkomst voor windmolens Noorder IJ-plas

Woensdag 8 juli hebben de gemeente Amsterdam, NDSM Energie en de bewonerscoöperatie Amsterdam Wind een intentieovereenkomst getekend om windmolens te gaan ontwikkelen in het gebied in de omgeving van de Noorder IJ-plas in Amsterdam Noord. De gemeente Amsterdam wil het aandeel duurzame energie dat in de stad wordt opgewekt vergroten, onder meer door tot 2030 50 MW aan windenergie te realiseren.

Van alle windturbines moet uiteindelijk 50% of meer in lokaal eigendom van bewoners en bedrijven komen. Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): Amsterdam wil zoveel mogelijk duurzame energie opwekken en de mogelijkheden die er zijn voor zon en wind maximaal benutten.

De Noorder IJ-plas is al sinds 2012 aangewezen als kansrijke locatie voor windenergie. Ik ben daarom blij dat we met NDSM Energie en Amsterdam Wind een intentieovereenkomst hebben getekend waarmee we een nieuwe stap zetten om windmolens te bouwen. Windmolens waar Amsterdammers mede-eigenaar van kunnen worden, zodat ze kunnen meeprofiteren.”NDSM Energie en Amsterdam Wind: “De burgercoöperaties verenigd in Amsterdam Wind en bedrijvencoöperatie NDSM Energie hebben de krachten gebundeld bij het realiseren van Windpark Noorder IJ-plas. Deze intentieovereenkomst is een hele mooie stap voorons en wij kijken er enorm naar uit om samen een coöperatief windpark mogelijk te maken van, voor en door Amsterdammers. We streven naar een zo breed mogelijk draagvlak en maximaal lokaal eigendom van burgers en bedrijven. Dat betekent lokaal eigenaarschap in het windpark zelf, maar zeker ook in het ontwikkelproces.”

Intentieovereenkomst

De intentieovereenkomst houdt voor de gemeente in dat zij haar steun uitspreekt voor het initiatief en bereid is om mee te werken aan de planologische inpassing die nodig is om de windmolens te realiseren. Ook is de gemeente bereid om grond tegen marktconforme tarieven beschikbaar te stellen. De partijen en de gemeente gaan gezamenlijk verkennen of het initiatief haalbaar is. De coöperaties gaan daarvoor het plan uitwerken en een participatieproces met belanghebbenden vormgeven. 1Hiermee kunnen meer dan 38.000 Amsterdamse huishoudens van groene elektriciteit worden voorzien.

De gemeente verwacht een uitgebreid participatieproces. In juni is tijdens gespreksavonden de participatie officieel van start gegaan en zijn de eerste ideeën voor het participatieproces gepresenteerd. De komende maanden gaan de initiatiefnemers verder in gesprek met bewoners en bedrijven. De initiatiefnemers presentereneind dit jaareen plan aan de gemeente, waarin staat op welke manier de inbreng van Amsterdammers wordt meegenomen in de planvorming. In dat plan staat ook hoe burgers en bedrijven financieel mee kunnen doen in de ontwikkeling en exploitatie van de windturbines. Bij een positieve beoordeling van het plan door de gemeente volgt, naar verwachting in 2021, het opstarten van de formele vergunningprocedure.

Haven-Stad

De Noorder IJ-plas is onderdeel van Haven-Stad, dat als ambitie heeft om het meest duurzame woon-werkgebied van de Metropoolregio Amsterdam te worden. Het inpassen van windmolens in en rond de Noorder IJ-plas is een belangrijke eerste stap om daar te komen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie van de gemeente contact op met Joric Kerstens, woordvoerder van wethouder Van Doorninck, via 06 2259 440

Neem voor meer informatie over burgercollectief Amsterdam Wind contact op met Frank Boon, frank@amsterdam-wind.nl of Tineke de Vries, tineke@amsterdam-wind.nl.

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën