Algemene ledenvergadering over jaarrekening en duurzaamheidsfonds

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van De Windvogel van 15 oktober is de Jaarrekening 2021 besproken en goedgekeurd.  Er waren 61 leden aanwezig die met elkaar het gesprek aangingen en konden stemmen voor of tegen de voorstellen van het bestuur.

Ook is het onlangs gelanceerde Verduurzamingsfonds uitvoerig besproken. Het was een levendige discussie wat past bij een coöperatie als de onze. Met het fonds kunnen leden van De Windvogel een aanvraag doen voor allerlei maatregelen in huis zoals het aanbrengen van isolatie of zonnepanelen, het aanschaffen van LED-lampen of een waterbesparende douchekop. Het Verduurzamingsfonds is door het bestuur ingericht omdat er ook onder onze leden signalen waren van energiearmoede. Mensen die hun participaties terugvroegen, waarschijnlijk door de hoge kosten die zij deze winter tegemoet gaan zien. Tegelijkertijd maakt De Windvogel nu hogere winst doordat de energieprijzen zo hoog zijn. De onverwachte extra opbrengsten kunnen we als coöperatie delen met de leden op een manier die past binnen de doelstellingen van onze energie coöperatie.

De omvang van het fonds van € 50.000 brengt het rendement op de ledenleningen niet in gevaar. Over het afgelopen jaar werd 3% rente uitgekeerd, de verwachting is dat de rente doorstijgt naar 4% of naar 5% en mogelijk zelfs meer. De jaarwinst kan nog wel minder worden wanneer de overheid besluit om winsten van elektriciteitsproducenten af te romen, ten gunste van de energielasten van burgers. Dat is nog even afwachten.

Het bestuur van De Windvogel besloot om nu alvast onze eigen leden te helpen met energielasten verlaging, door het Verduurzamingsfonds voor energiemaatregelen in huis in te voeren.

Ook kwam project Oeverwind in Vlaardingen nog aan bod. De twee turbines gaan samen 18.000 MWh/jaar produceren. Dit betekent een vergroting van onze duurzame energieproductie met een factor drie. Zowel de financiële als de bouwvoorbereidingen zijn spannend geweest door de sterk gestegen markt voor grondstoffen en hypotheken. Planning is dat de bouw start in april 2023 en in november 2023 zal zijn afgerond. De verwachting is dat de SDE++subsidie niet aangesproken zal worden door de gestegen elektriciteitsprijzen.

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën