Agenda Online ALV 27 juni

Datum            : zaterdag, 27 juni 2020, 11:00 – 13:00 uur

Plaats             : achter uw eigen PC, laptop, tablet of smartphone

De stukken voor de vergadering zullen vanaf 15 juni te vinden zijn op onze website. Lees hier hoe de vergadering via Zoom werkt.

Agenda ALV 2020

1.         Vaststelling agenda

2.         Ingekomen stukken

3.         Notulen ALV 21 sep 2019   

4.         Jaarverslag en Jaarrekening 2019 en Bestuursvoorstellen

4.1      Jaarverslag en Toelichting Jaarrekening 2019

            Penningmeester geeft een toelichting

4.2       Reactie van de Financiële Advies Commissie op de Jaarrekening

4.3      Voorstellen inzake: Bestemming saldo, Rente 2019 en Aflossingen

4.4      Bestuurssamenstelling, benoeming bestuurslid en FAC-leden,

            afscheid van twee bestuursleden

4.5      Voorstel ‘Lokale duurzame projecten bij onze windparken en lokale samenwerkingen

5.         Financieel Plan 2020 (presentatie op ALV)

5.1       Informatie Memorandum en Ondernemingsplan 2020

6.         Projecten: Mondelinge toelichting

7.         Rondvraag

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën