Provincie Zuid-Holland scherp op tijdig realiseren windenergieprojecten

provincie zuid hollandDe provincie Zuid-Holland, gemeenten en projectontwikkelaars werken hard aan het halen van de landelijke windenergie-afspraken. In Zuid-Holland moet eind 2020 735,5 MW windenergie gerealiseerd zijn. Volgens de huidige planning zal 400 MW hiervan in het laatste jaar (2020) gerealiseerd worden en van 200 MW schatten Gedeputeerde Staten in dat er risico is op vertraging. Gedeputeerde Staten zullen daarom in 2016 met een voorstel aan Provinciale Staten komen om maatregelen te nemen om te voorkomen dat windenergieprojecten vertragen.

Dat staat in de Voortgangsrapportage Windenergie Zuid-Holland die GS op 17 november 2015 hebben vastgesteld.

Lees het hele bericht van de Provincie Zuid-Holland.

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën