Oprichting Oeverwind Vlaardingen BV.

Vorige maand tekenden Kjell Schippers en Frank Schoenmakers namens De Windvogel en Ton van der Steen en Kees Borsboom namens het Vlaardings Energie Collectief de oprichtingsovereenkomst voor de besloten vennootschap Oeverwind Vlaardingen. “Een mijlpaal”, aldus Frank. “Deze stap maakt het mogelijk om gezamenlijk als één juridische entiteit de windturbines te exploiteren.”

De realisatie van de twee windmolens in het Oeverbos van Vlaardingen, een initiatief van Vlaardings Energie Collectief en coöperatie De Windvogel, komt steeds dichterbij.
De bomenkap voor de bouwplaats start in februari 2022. Een jaar later, van maart 2023 tot maart 2024, zal de bouw van de turbines in het Oeverbos plaatsvinden. In dat laatste jaar zullen ook de bomen worden herplant.

De turbines gaan naar verwachting 17500 megawattuur per jaar aan duurzame elektriciteit produceren. Frank: “Het is natuurlijk belangrijk dat de opbrengsten van deze stroom ten goede komt aan de deelnemers in dit project. Met de oprichting van Oeverwind Vlaardingen stellen wij deze exploitatie zeker.”

Op de foto van linksboven naar rechtsonder: Kjell, Ton, Kees en Frank ondertekenen de oprichtingsacte.

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën